EU-kommissionen redo att backa på krav om geolokalisering

EU-kommissionen är redo att backa på kravet om geolokalisering av all skoglig biomassa i Avskogningsförordningen. Det framgår av ett brev från kommissionären för miljö, hav och fiske vid EU-kommissionen, Virginijus Sinkevičius till NSPA, Northern Sparsley Populated Areas.

- Det är en stor nyhet att EU-kommissionen skriver att de är redo att backa. Dock vet vi inte hur mycket de är beredda att backa och hur de definierar det, säger Gölin Carina Christiansen från North Sweden European Office och tillägger att hon hoppas att de klargör detta så tidigt som möjligt så att företagen har möjlighet att förstå vad som krävs.

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) som representerar EU:s nordliga glesbefolkade områden samt norra Norge skickade i januari ett brev till miljökommissionär Virginijus Sinkevičius för att lyfta flera olösta problem med avskogningsförordningen som börjar reglera all handel med biomassa inom EU från januari 2025. 

Anders Öberg från region Norrbotten säger att svaret från miljökommissionär Sinkevicius visar att det finns ett stort värde i de kontakter som tas och tillägger att problemenen med avskogningsförordningen också nyligen lyfts vid ett möte mellan norra Sverige och EU-kommissionens Helena Braun som har särskilt ansvar för avskogningsförordningen. 

I Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) brev till Virginijus Sinkevičius, som skickades den 18 januari 2024, efterfrågades att den nordliga skogsnäringen samt en miljon skogsbönder i Sverige, Finland och Norge tas i åtanke i och med implementeringen av förordningen. 

Mer specifikt framförde NSPA oro för kravet på geolokalisering som betyder att alla varor från skoglig biomassa, som papper och pellets, måste åtföljas av information om var och när träden för just den produkten avverkats. Något som näringen betraktat som mycket svårt med tanke på att det kan handla om tusentals platser. 

Även de oklara definitionerna av skogsförstörelse och primärskog lyftes i brevet. 

Brevet skickades till kommissionär Sinkevičius strax före EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens Sverigebesök där skogsfrågor stod högt på agendan. 

Svar från miljökommissionären Virginijus Sinkevičius på NSPAs brev 

Virginijus Sinkevičius, kommissionär för miljö, hav och fiske

Den 20 februari kom svaret från kommissionär Virginijus Sinkevičius. 

I svaret framkommer att EU-kommissionen är redo att backa på kravet på geolokalisering. Vidare svarar kommissionär Sinkevičius att syftet med deras definition av skogsförstörelse är att förhindra försämring av skogar. Dock försvarade han inte själva definitionerna i förordningen.

Virginijus Sinkevičius skriver även att EU-kommissionen ser fram emot en fortsatt dialog med alla aktörer och kommer arbeta för att hitta lösningar som säkerställer både ambition för miljöskydd och ekonomisk bärkraft. Kommissionären trycker på att alla synpunkter är ovärderliga för att förfina implementationen av avskogningsförordningen. 

Anders Öberg (S), regionstyrelsens ordförande, region Norrbotten

-  Svaret från miljökommissionär Sinkevicius efter vårt brev från NSPA och även vårt möte visar att det finns ett stort värde av samtal och möten för att beskriva förutsättningarna för skogen i norra Sverige. Vi vet att modernt skogsbruk kan vara klimatmässigt hållbart och bidra till klimatpositiva effekter även i framtiden, säger Anders Öberg, region Norrbotten.

Jonny Lundin (C), ordförande för regionala utvecklingsnämnden, region Västernorrland

Jonny Lundin från region Västernorrland som särskilt lyfte problemen med geolokalisering vid mötet med EU-kommissionens Helena Braun, håller med. 

- Det positiva svaret från kommissionär Sinkevicius visar på resultat för vårt gemensamma påverkansarbete och är ett steg i rätt riktning för en ökad insikt inom EU om skogen och skogsnäringen i norra Europa och dess betydelse, säger Jonny Lundin. 

Möte med kommissionens Helena Braun om avskogningsförordningen 

Den 8 februari hölls det ett digitalt möte mellan Sveriges nordliga regioner och EU-kommissionens Helena Braun som bland annat har cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och skogsfrågor som sina ansvarsområden. Under mötet fick regionerna chansen att ställa frågor om avskogningsförordningen och vidare tydligt adressera skogens vikt för den lokala ekonomin i norra Sverige och deras långa historia inom näringen. Även om inga tydliga svar på frågorna kunde ges av Braun så fick Sveriges nordliga regioner ändå chansen att presentera regionerna och lyfta NSPAs brev. 

Skog i fokus under eventet Västerbotten på Grand Hôtel 

Förutom brevet från NSPA så fick skogsfrågor ta en viktig plats på det årliga eventet Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm där, bland annat, Skogens dag arrangerades. I anslutning till eventet släppte regeringen nyheten om en stor svensk skogsutredning där landsbygdsministern talade. North Swedens Gölin Carina Christiansen gav också en utblick mot EU:s skogslagstiftning. 

/Jenny Hammersland  

Läs miljökommissionären Virginijus Sinkevičius svar på NSPAs brev här 

Läs NSPAs brev här 

Läs mer om Skogens dag här 

Läs mer om regeringens utredning här

Läs mer om mötet med EU-kommissionens Helena Braun här 

Läs om NSPAs seminarium om avskogningsförordningen som anordnades i Bryssel här

28 Feb 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information