Europaforum Norra Sverige mötte EU-kommissionens Helena Braun

Sveriges nordliga regioner hade den 8 februari ett digitalt möte med EU-kommissionens Helena Braun som bland annat har cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och skogsfrågor som sina ansvarsområden.

Jonas Andersson presenterade Jämtland Härjedalen och ledde det efterföljande samtalet. Jonny Lundin presenterade Västernorrland och Anders Öberg presenterade Norrbotten. Västerbotten kunde inte delta men de nordliga frågorna kom väl fram ändå. 

Avskogningsförordningen som börjar gälla över hela EU i januari 2025 kom upp i samtalet. Bland annat tog Jonny Lundin upp näringens problem med geolokalisering av sågspån i produktionen av bioenergi och i massa- och pappersindustrin där en produkt kan ha ursprung från tusentals avverkningar.

Hon hade inga direkta svar på frågorna men sade att de hanteras just nu av hennes chef, Virginijus Sinkevičius, kommissionären för miljö, hav och fiske vid EU-kommissionen, som också var huvudmottagare av brevet från NSPA, Northern Sparsely Populated Areas, som skickades i januari.

Brevet sändes även som kopia till Helena Braun men hon hade vid samtalet ännu inte fått det på sitt bord. Dock skickade North Swedens Gölin Carina Christiansen omedelbart under mötet en kopia till Helena Braun.

I presentationerna av regionerna förmedlades tydligt skogens vikt för den lokala ekonomin i norra Sverige och vår långa historia i näringen.

Här är Helena Brauns ansvarsområden.

  • Circular economy agenda, including sustainable product policy, packaging, textiles, end-of-life vehicles, plastics, secondary raw materials, waste
  • Biodiversity and ecosystems, including the implementation of the EU 2030 Biodiversity Strategy, Nature Restoration Law, global deforestation, and Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity
  • EU 2030 Forest Strategy, forest monitoring
  • EU and global climate adaptation agenda
  • EU Chemicals Strategy for Sustainability
  • Coordination with ENVI, MARE, ECHO, relations with Cabinets Sinkevičius, Lenarčič
  • Relations with Estonia, Latvia, Lithuania

Läs mer om NSPAs skogsupprop här

14 Feb 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information