EU:s arktiska regioner gör skogsupprop till EU-kommissionen

Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som representerar EU:s nordliga glesbefolkade områden samt norra Norge har skickat ett brev till kommissionären för miljö, hav och fiske vid EU-kommissionen, Virginijus Sinkevičius. I brevet efterfrågas det att den nordliga skogsnäringen samt en miljon skogsbönder i Sverige, Finland och Norge tas i åtanke i och med implementeringen av avskogningsförordningen.

Brevet till EU-kommissionen skickades den 18 januari 2024, samma vecka som skog stod högt på EU-kommissionens agenda i och med EU-ordföranden Ursula von der Leyens besök i Sverige där hon diskuterade skogsfrågor. 

Jonas Andersson, ordförande för EFNS Region Jämtland Härjedalen och medlem i NSPA:s styrgrupp.

Avskogningslagstiftningen antogs den 9 juni 2023 och kommer att träda i kraft den 1 januari 2025.  

- Vårt syfte är att lyfta fram olösta frågor kring den avskogningsförordning som ska implementeras i hela EU om mindre än ett år, säger Jonas Andersson, ordförande för Europaforum Norra Sverige (EFNS) Region Jämtland Härjedalen och medlem i NSPA:s styrgrupp.  

Han tillägger att de olösta frågorna måste hanteras snarast eftersom det tar tid för alla parter i biomassasektorn att anpassa sig. 

- Vi agerar på EU-nivå eftersom det finns flera olösta frågor som fortfarande diskuteras mellan EU-kommissionen och flera parter inom skogssektorn. Vi vill försöka påverka EU-kommissionen att reda ut saker på bästa sätt, säger Jonas Andersson. 

 

Varför är det här viktigt för Northern Sparsely Populated Areas? 

- Skogsbruket är oerhört viktigt för hela ekonomin i nordöstra Finland och norra Sverige. Vi har EU:s nordligaste skogar här och det är viktigt att personer från EU-kommissionen förstår de speciella förutsättningar vi har med kyla och ljusförhållanden för att skogsbruket ska fungera på bästa sätt, säger Jonas Andersson.   

NSPA-nätverket representerar ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland, de sju nordligaste och östra regionerna i Finland, Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kainuu, Norra Karelen, Pohjois-Savo och Södra Savo, samt Nordnorge, Finnmark, Troms region och Nordland. 

Läs hela brevet här

30 Jan 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information