Avskogningsförordningen i blickpunkten

Gölin Carina Christiansen, North Sweden, Eva Fridman, moderator, Lena Bruce, huvudsekreterare för utredningen om Avskogningsförordningen och Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen.

Avskogningsförordningen som börjar gälla inom EU i januari 2025 stod i fokus när regeringens Lena Bruce, Skogsstyrelsens Andreas Eriksson och North Swedens Gölin Carina Christiansen gav inspel under region Västerbottens årliga mötesplats på Grand hotell i Stockholm.

Lena Bruce är huvudsekreterare för den svenska utredningen om avskogningsförordningen. Utredningen som startade i augusti 2023 ska lämna sina rekommendationer i januari 2025. Uppdraget är att utreda hur svensk lagstiftning kan behöva anpassas till förordningen.

– Det här är en förordning som slänger grus i utvecklingen av bioekonomin och som har röstats igenom för snabbt, utan att människor fullt ut förstått vad den handlar om, sade Gölin Carina Christiansen.

Arrangör var det EU-finansierade projektet Bioekonomi – regioner i samverkan som drivs av Biofuel Region i Umeå. Hans Nilsagård, ämnesråd på enheten för skog, miljö och forskning inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, presenterade Bioekonomutredningens slutbetänkande.

En av rekommendationerna från utredningen som han särskilt framhöll var att det bör införas en EU-standard i klimatrapporteringen för de positiva ersättningseffekter som uppstår när biomassa ersätter mindre bra material.

– Då blir det synligt och svårt att bortse ifrån.

Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen
Hans Nilsagård, ämnesråd på enheten för skog, miljö och forskning inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Hans Nilsagård och Gölin Carina Christiansen diskuterar skogspolitik

Läs mer om Avskogningsförordningen här

Läs mer om Europaforums positionspapper på EU-kommisionens förslag för Avskogningsförordningen här 

Läs mer om bioekonomiutredningen här 

Läs mer om regeringens utredning om Avskogningsförordningen här

Läs mer om kommerskollegiets rapport här

15 Feb 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information