Kiruna kan bli Europeisk kulturhuvudstad 2029

År 2029 är det Sveriges tur igen, tillsammans med Polen, att få en stad utsedd till Europeisk kulturhuvudstad. Att inneha titeln Europeisk kulturhuvudstad innebär att den utvalda staden får möjlighet att både visa upp och utveckla sitt kulturliv. Två städer från Sverige har nu gått vidare i nomineringsprocessen, varav en är Kiruna.

Kiruna, som beskrivs som den lilla staden i den stora kommunen, har gått vidare i uttagningsprocessen för att bli en Europeisk kulturhuvudstad år 2029, ett initiativ skapat av EU. Kiruna är en stad med säregna drag samt ett spännande kulturliv där flera olika kulturer lever i symbios med varandra. På grund av det, tillsammans med många fler anledningar har Kiruna gått vidare i processen för att bli europeisk kulturhuvudstad år 2029. 

- Det känns väldigt spännande och roligt att vi får fortsätta Kirunas ansökningsprocess mot Europeisk kulturhuvudstad 2029. Vi är medvetna om att det är ett stort arbete vi har framför oss och vi tar små steg framåt varje dag för att lägga detta pussel som en sån här process medför, förklarar Sofia Lagerlöf Määttä, kulturstrateg på Kiruna kommun. 

Idén till skapandet av initiativet Europeisk kulturhuvudstad lades fram redan 1985 av den grekiska kulturministern Melina Mercouri. Syftet med initiativet var att främja mångfalden av kulturer i Europa, visa att, trots skillnader, finns det likheter mellan europeiska städer och slutligen förväntas initiativet främja kulturens bidrag till städernas långsiktiga utveckling. Att bli kulturhuvudstad innebär att staden får högre visibilitet, vilket Lagerlöf Määttä ser på positivt.  

- Processen i sig är en otrolig chans att synliggöra all fantastisk kultur och kulturer vi har här i Kiruna och Norra Sverige. Ansökningsprocessen i sig har skapat nya kontakter, nätverk och möjligheter som vi oavsett utgång kan bära med oss i framtiden. Detta är ett lagarbete som vi verkligen tror på, ju fler vi är desto mer kan vi göra tillsammans för de som bor här nu, för de som bott här innan oss och för de som inte bor här, ännu. 

Under 2023 innehöll Sverige ordförandeskapet i ministerrådet vilket innebar att flertalet möten tog plats i Sverige. I många fall infaller mötena i huvudstäderna, men det första mötestillfället under Sveriges ordförandeskap genomfördes i Kiruna. Svenska aktörer fick där en chans att visa upp kulturen, norra Sverige samt dess möjligheter och utmaningar. Mötesplatsen Kiruna var mycket uppskattat. 

- För Kiruna och Norrbotten innebär det en chans att få visa vilka vi är som lever här i den tid och vad som pågår här just nu, samt att skapa utbyten och erfarenheter med andra platser i Europa för att möta de utmaningar vi alla står inför, berättar Lagerlöf Määttä. 

Umeå var Europeisk kulturhuvudstad 2014  

År 2014 fick Umeå och Västerbotten en chans att visa upp sin kultur då Umeå blev utsedd till Europeisk kulturhuvudstad. Enligt utvärderingen så blev kulturhuvudstadsåret väldigt lyckat och bidrog till sociala och ekonomiska fördelar med en rejäl bredd på finansieringen där EU, Umeå Kommun, näringsliv, internationella myndigheter och regionala aktörer har varit delaktiga. 

/Ellen Nilsson 

Läs mer om Kirunas kandidatur här  

Läs om Europeiska kulturhuvudstäder här  

Läs om Umeå som Europeisk kulturhuvudstad här   

13 Mar 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information