Verksamhetsstyrning

Ägaravtal

North Swedens verksamhet drivs i projektform genom ett samarbetsavtal mellan ägarorganisationerna från politik, akademi och näringslivsorganisationer i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Innevarande projektperiod är 2017 till 2023. Varje år sammanträder North Swedens huvudmän i ett ägarråd som består av utsedda representanter från högsta politik och ledning för respektive organisation. Ägarrådet fastställer ett direktiv med fokusområden för verksamheten för kommande verksamhetsår. Det ligger i sin tur till grund en verksamhetsplan som antas av styrelsen med utpekade insatsområden och målsättningar för det fortsatta arbetet.

Verksamhetsdokument

Årligen sammanställs en verksamhetsberättelse från föregående kalenderår, som följer upp det som gjorts och åstadkommits inom de olika utpekade insatsområdena och bildar underlag för revideringen av direktiv och plan.

Senaste verksamhetsdokument

Tidigare verksamhetsberättelser finns att läsa här.

Styrelsen

Den löpande ledningen sker via en utsedd styrelse med en företrädare per huvudman som också ansvarar för den ekonomiska uppföljningen.

North Swedens Styrelseledamöter:

 • Region Västerbotten: Thomas Hartman, ordförande
 • Region Norrbotten: Janus Brandin
 • Region Jämtland Härjedalen: Anna Halvarsson
 • Region Västernorrland: Maria Lidgren
 • Norrbottens kommuner: Ann-Christin Aspvik
 • Kommunförbundet Västernorrland: Charlotte Sandelius
 • Luleå Tekniska Universitet: Lena Anttila 
 • Umeå Universitet: Hans-Olov Byquist
 • Mittuniversitetet: Ludde Edgren
 • Norrbottens Handelskammare: Sabrina Suikki
 • Västerbottens Handelskammare: Anders Hjalmarsson
 • Handelskammare Mitt: Oliver Dogo
 • Företagarna Västerbotten: Jonas Nordin
 • Företagarna Norrbotten: Lars Lindberg

Dialoggrupper

För att stärka kopplingen mellan utvecklingsarbetet i regionen och North Swedens insatser i Bryssel förankras arbetet i så kallade dialoggrupper. De utformas tematiskt på några huvudområden där det finns ett samlat intresse från de olika ägarorganisationerna som utser sina företrädare utifrån arbetsområde och expertis att ingå i respektive dialoggrupp.

Dialoggrupperna och deras sammansättning samt fokus kan variera över tid. Ta kontakt med respektive policyansvarig för aktuella grupper inom respektive ansvarigs områden. Se kontaktuppgifter här.