Fjärde sammanhållningsrapporten presenterad

Den fjärde sammanhållningsrapporten innehåller en detaljerad analys av regionernas BNP, produktivitet och sysselsättning. Den identifierar även en serie av utmaningar som medlemsländerna och dess regioner kommer att ställas inför de närmaste åren.

Sammanhållningsrapporten innehåller dessutom en uppskattning av utfallet från EU:s sammanhållningspolitik under programperioden 2000-2006 och den beskriver förberedelserna inför den nya programperioden 2006-2013. Utöver detta innehåller rapporten tio frågor som syftar till att påbörja en debatt om sammanhållningspolitikens framtid.

För mer information om den fjärde sammanhållningsrapporten, klicka på länkarna nedan.

/Maria Didi

Pressmeddelande

Fjärde sammanhållningsrapporten

30 Maj 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information