Ny handbok om EU:s sammanhållningspolitik har släppts (1)

Nu har Europapolitiska forskningscenter tillsammans med Trento Universitet släppt en handbok om EU:s sammanhållningspolitik. Handboken riktar sig till studenter, forskare, politiker samt andra EU-intresserade, som vill fördjupa sin kunskap om sammanhållningspolitikens syfte och dess aktörer i EU.

HandbookCover.2016-10-07-16-23-31.png

Handboken upplyser om sammanhållningspolitik både ur det teoretiska och praktiska perspektivet. Den informerar om sammanhållningspolitikens historia och dess vetenskapliga underlag, men även om hur det implementeras i EU:s vardagliga politiska arbete och vilken inverkan den har på medlemsländerna.

Utgivare lyckades föra samman en fantastisk expertgrupp, som arbetade på denna bok. Sammanhållningspolitik förblir fram till idag en drivkraft som gynnar samarbete och konkurrens mellan städer och regioner och påverkar territoriella relationer mellan medlemsländerna. Denna bok är ett avgörande yttrande om en av Europas mest omvälvande politik, - kommenterar en av experterna på North Caroline University i Förenta staterna.

Fakta om EU:s sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitik är EU:s främsta investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Den omfattar alla regioner och städer i EU och syftar på att utjämna regionala skillnader inom EU, stimulera framväxten av arbetstillfällen, konkurrenskraften mellan företag, den ekonomiska tillväxten och hållbar utveckling. Dessutom ska den höja medborgarnas livskvalitet.

Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod (2014-2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU. För Övre Norrland handlar det om drygt 2 miljarder kronor i regionalfonden. Budgeten för socialfondsprojekt i Övre Norrland 2014–2020 är 270 miljoner kronor.

Handboken om sammanhållningspolitik hittar du här.

Läs mer om sammanhållningspolitikens resultat perioden 2007-2013 i North Swedens tidigare inlägg här.

/Maria Sandberg

27 Mar 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information