EU-kommissionen lovar finansiera globala vaccininsatser

EU-kommissionen har utlovat finansiering till den globala vaccinalliansen Gavi. Det rör sig om 300 miljoner euro för perioden 2021–2025 som ska bidra till att immunisera 300 miljoner barn i världen och finansiera vaccinlager vid framtida utbrott av infektionssjukdomar.

Vaccinalliansen Gavi

Organisationen Gavi är en icke vinstdrivande offentlig-privat partnerskapsorganisation med huvudkontor i Geneve. Gavis uppdrag går ut på att rädda liv genom att öka tillgången till nya och oanvända vacciner i fattiga länger genom att samla resurser och expertis, sammanföra aktörer såsom länder och vaccintillverkare i både industrialiserade- och utvecklingsländer, FN-agenturer, hälso- och forskningsinstitut, privat sektor och offentlig sektor. Gavi etablerades år 2000 och har sedan dess hjälpt till att vaccinera mer än 760 miljoner barn i världens fattigaste länder och motverkat 13 miljoner dödsfall.

Under det globala vaccintoppmötet den 4 juni, som Gavi organiserade med EU-kommissionen som medorganisatör, lovade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen 300 miljoner euro i finansiering till Gavi för tidsperioden 2021–2025.

EU-kommissionens föreslår att pengarna ska gå till att:

  • Vaccinera 300 miljoner barn och rädda upp till 8 miljoner liv
  • Säkerställa en framgångsrik övergång för vissa länder till självfinansiering
  • Säkerställa 3,6 miljarder dollar i nationell medfinansiering och självfinansierade vaccinprogram
  • Leverera över 3,2 miljarder doser av livsviktiga vacciner till 55 länder
  • Möjliggöra 1.4 miljarder kontakter mellan familjer och hälsomyndigheter genom vaccinering
  • Försäkra världen mot återkomst av polio
  • Finanseria vaccinlager för nödanvändning för att stoppa farliga utbrott.

Coronavirus Global Respons

Löftet som Von den Leyen gett om finansiering av Gavi är en del i initiativet Coronavirus Global Respons som lanserades den 4 maj med partners världen över för att säkerställa universal tillgång till vård och tester samt ett kommande COVID-19-vaccin. Initiativet bygger på ett löfte som gavs av G20-ledarna den 24 mars där det bestämdes att länderna på enad front ska agera mot Coronapandemin.

EU-kommissionens vilja och förslag att finansiera Gavi med 300 miljoner euro förutsätter att EU:s långtidsbudget antas enligt EU-kommissionens förslag. Coronavirus Global Response kommer att kulminera i en konferens den 27 juni där EU-kommissionen tillsammans med organisationen Global Citizen kommer att samla in kapital för att mobilisera ett globalt svar mot Corona.

/ Signe Johansson

Läs EU-kommissionens pressmeddelande kring finansieringen av Gavi, här.

Läs mer om Coronavirus Global Respons, här.

10 Jun 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information