Norra Sveriges mineraler viktiga för EU:s klimatomställning

EU är alltjämt beroende av import av viktiga mineraler. EU:s råvaruinitiativ förordar ett minskat importberoende och en ökad självförsörjningsgrad av metaller och mineraler för Unionen. För att EU ska säkerställa en högre andel inhemsk tillgång på mineraler och även metaller som behövs i bland annat mobiltelefoner och batterier, krävs, utöver återvinning, en ökad exploatering av mineraler inom unionens gränser. Norra Sverige spelar här en betydande roll med sitt rika utbud av metall och mineralfyndigheter. EU:s tillgång till råvaror är en vital del i dess klimatomställning och kommer bidra på en rad områden på vägen mot ett klimatneutralt Europa.

Mineralmarknaden är i ständig rörelse och priser och efterfrågan fluktuerar ständigt men en tydlig trend de senaste åren är det ökade behovet av metaller kopplade till produktionen av batterier. Batterier som kommer att kunna användas i elbilar, vindturbiner och solpaneler. Dessa mineraler har lett till att EU skapat en lista över så kallade kritiska råvaror - råvaror som är av särskild betydelse för EU:s tillväxt och klimatomställning. USA och Japan har gjort liknande listor. Listan över kritiska råvaror uppdateras regelbundet och nästa uppdatering väntas komma under våren 2020 tillsammans med EU:s nya strategi för industrin.  

EU:s gröna giv kopplar ihop självförsörjningen av kritiska råvaror med klimatarbetet genom framför allt de högre miljöstandarder som råder inom europeiska länder jämfört med omvärlden. Även förbättrade arbetsförhållanden lyfts fram som en anledning till varför nya gruvinvesteringar ska ske inom EU. Prioriteringarna märks av på flera sätt och exempelvis Europeiska investeringsbanken nämner i sin nya lånepolicy för första gången kritiska råvaror. I samma policy får fossila projekt det svårare att låna och pengar har öronmärkts för investeringar i gruvprojekt. 

Norra Sverige har fyndigheter för investeringar i gröna metaller  

Idag visar EU:s egna beräkningar att Kina står för 62% av Europas utbud av de 27 kritiska råvarorna. Sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt, nickel, grafit och mangan är några av dessa kritiska råvaror som dels finns i Sverige och dels behövs till produktionen av batterier. I samband med detta har norra Sverige en roll att spela. Inte bara genom byggandet av batterifabriken Northvolt i Skellefteå, som förväntas generera upp till 3000 jobb, utan också genom Talga Resources som planerar en grafitgruva i Nunasvaara vid Vittangi i Norrbotten. Fyndigheten i Nunasvaara har världens högst identifierade grafithalt. I Luleå kommer grafiten därefter att förädlas till anoder för batterier till elbilar. Produktionen, som förväntas generera ett värde av 40 miljarder över de kommande 22 åren, kommer tidigast att starta från 2021. 

Utöver batteriproduktionen finns andra branscher kopplade till mineralfyndigheter i norra Sverige. Hybrit, ett samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall, har tagit fram metoder för att producera fossilfritt stål. Processen för att göra stål av järnmalm använder sig av vätgas istället för koks och kol vilket leder till att restprodukten blir vatten och inte koldioxid.   

För mer info kontakta Mona Mansour.

EU:s lista över kritiska råvaror.

Läs mer om vad som sades under Raw Materials Week i Bryssel.

/Isak Sidestam

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information