Nu kan du ansöka till RegioStars Awards 2020!

EU-kommissionen har nu öppnat upp för ansökningar till Regiostars Awards för 2020. Regiostars ämnar lyfta bra sammanhållningsprojekt inom regional utveckling och markera innovativa projekt i syfte att inspirera andra. Ansök senast 9 maj.

Om tävlingen

EU-kommissionen har öppnat upp den 13:e versionen av tävlingen Regiostars för att ge pris för bästa regionalpolitikprojekt inom fem kategorier: smart, hållbar och inkluderade tillväxt, urban utveckling samt årets ämne. Årets ämne för 2020 kommer centreras kring EU:s Interregprogram 30 år fyllda och EU-samarbete över gränser med fokus på ”ungas egenmakt inför samarbete över gränserna”.

Sammanfattningsvis kommer följande områden att behandlas inom ramen för de fem kategorierna:

  • Industriell övergång för ett smart Europa (smart tillväxt)
  • Cirkulär ekonomi för ett grönt Europa (hållbar tillväxt)
  • Färdigheter & Utbildning för ett digitalt Europa (inkluderande tillväxt)
  • Medborgarnas engagemang för sammanhållning av europeiska städer (urban utveckling)
  • 30 år av Interreg: ungas egenmakt för samarbete över gränserna (årets ämne)

Delta

Ansök till regiostars senast den 9 maj. Priset kommer att utses av en oberoende jury som kommer att se över ansökningarna och presentera vinnarna under Regiostars prisutdelningsceremoni i oktober 2020 i Bryssel under den Europeiska veckan för regioner och städer, EWRC, (läs mer om den här). Det tilldelas också ett medborgarpris där en öppen röstning sker online.

/ Signe Johansson

Läs mer på EU-kommissionens sida, här.

Guide för ansökningar, klicka här.

För att göra ansökan, klicka här.

10 Mar 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information