Information inför European Week of Regions and Cities 2020!

Den 30 januari höll den Europeiska Regionkommittén i samverkan med EU-kommissionen årets kick-off möte inför den europeiska veckan för regioner och städer, European Week of Regions and Cities, EWRC, 2020. Här presenterades årets tematiska ämnen och spelreglerna för årets EWRC-vecka samt några nyheter för i år.

Årets upplaga av European Week of Regions and Cities i Bryssel kommer att hållas den 12–15 oktober. Ansökan för att organisera ett event tillsammans med partners från minst tre EU-länder är öppen och deadline för denna ansökan är den 27 mars. Utvalda regionpartnerskap kommer att tillkännages i början av maj. Den 7 juni behöver partners ha slutfört beskrivningen av sitt event. Den 2 september är deadline för att lämna in ansökan för att organisera ett så kallat sidoevent.

Årets tematiska ämnen

Green Europe (Ett grönt Europa)

Cohesion and cooperation (Sammanhållning och samverkan)

Empowering citizens (Stärka medborgarna)

Nyheter för i år

Medlemmar från länder som är medlemmar i EU på datumet 30 januari 2020 kan vara med. Det innebär att regioner och städer i Storbritannien fortsatt inkluderas.

De två typerna av partnerskap, klassiskt partnerskap och regionpartnerskap fortsätter i år. Regionspartners måste vara minst tre partners och max 12. Partnerskapet måste innehålla minst tre länder, varav minst ett EU-land. Inom urvalet av regionpartnerskapsansökningar kommer prioritet att delta ges till de regionpartnerskap som innefattar fler än tre partners.

Viktigt att tänka på vid ansökan

  • Det ska vara en jämn könsfördelning på eventen, annars kommer inte ansökan eller eventet att accepteras.
  • Att ha en tydlig kommunikationsstrategi, och visa på en god förmåga att kommunicera i ansökan.

För det klassiska partnerskapet att:

  • Eventet ska vara papperslöst.
  • Hela eventet ska vara hållbart och grönt (exempelvis inga plastmuggar eller plastbestick).

För regionspartnerskapet att:

  • Man kan delta i enbart ett regionspartnerskap men möjlighet finns att delta som partner vid andra sessioner, inom ett klassiskt partnerskap.
  • Ha en huvudpartner som sköter kontakten med Regionkommittén.
  • Att ha en tydlig agenda så tidigt som möjligt och visa på detaljer om eventet. Detta leder också till en större chans att bli inkluderad i det slutliga programmet.

Varje stad eller region som ingår i ett regionpartnerskap har även möjlighet att göra en individuell ansökan för att vara partner i en separat session eller aktivitet vid ett så kallat sidoevent. Detta kan exempelvis vara i form av en utställning, smakprovning, workshop eller Q&A session, inom det klassiska partnerskapet. I detta fall måste en särskild ansökan fyllas i och lämnas in senast den 2 september.

 Det är också möjligt att använda verktyget för att söka efter partners, något som Regionskommitteen rekommenderar. Vid intresse av att hitta en eller flera partners via det, fyll i enkäten senast den 19 februari. En överblick med resultaten kommer därefter publiceras på EWRC:s hemsida.

Om er organisation har en särskild idé eller intresse av att delta under European Week of Regions and Cities, hör gärna av er till oss på North Sweden.

/ Signe Johansson

För mer information se här, och svar på vanliga frågor, se här.

Information och instruktioner för eventuella partners och regionala partners, se här.

För att söka partners inom partnersök-verktyget, se här.

Anmälan för partnerskap, se här.

Detaljerad information om partnerskap

05 Feb 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information