Stöd för Ukraina från EU och lokal nivå i norra Sverige

Det pågående kriget i Ukraina fortsätter att mobilisera olika typer av insatser i hela EU. EU har antagit sitt femte sanktionspaket mot Ryssland. Den 6 maj anordnar North Sweden tillsammans med nätverket för de svenska regionkontoren ett webbinarium om situationen i Ukraina och i norra Sverige ges stöd till ungdomscenter och dess ledare i Ukraina.

Till följd av det fortsatta kriget i Ukraina har EU antagit sitt femte sanktionspaket gentemot Ryssland. För att informera kring situationen i Ukraina med fokus på EU:s flyktingmottagande och dess påverkan på svenska regioner och städer anordnar North Sweden tillsammans med nätverket för svenska regioner i Bryssel (Svereg) ett webbinarium den 6 maj. Därtill vill North Sweden lyfta upp ett exempel på ett solidariskt projekt där en eldsjäl som är verksam i Skellefteå erbjuder sitt stöd för det ukrainska folket. 

Tidigare initiativ som North Sweden har skrivit om är EU- kommissionens fyra förändringar i sammanhållningspolitiken för stöd till medlemsländernas mottagande av ukrainska flyktingar och ett program om tio punkter som ska främja samordningen av flyktingar. Samtidigt har andra organisationer inom EU infört åtgärder. Europeiska regionkommittén (ReK) har lanserat en digital information- och supporthubb till europeiska regioner och städer som kommer att ta emot ukrainska medborgare.  

EU:s senaste sanktionspaket mot Ryssland 

EU har antagit sitt femte sanktionspaket mot Ryssland och sanktionerna syftar till att öka trycket på den ryska regeringen och ekonomin genom att begränsa Moskvas resurser att bedriva krig mot Ukraina. Sanktionspaketet innehåller följande:  

– Förbud mot att köpa, importera eller överföra kol och andra fasta fossila bränslen till EU om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland. Förbudet gäller från augusti 2022. 

– Förbud mot att ge ryska fartyg tillträde till hamnar i EU. Undantag beviljas för jordbruks- och livsmedelsprodukter, humanitärt bistånd och energi. 

– Förbud för ryska och belarusiska vägtransportföretagatt transportera gods på vägar inom EU, även i transit. Undantag beviljas för läkemedel, medicinska produkter, jordbruksprodukter och livsmedel, inklusive vete, och för vägtransporter för humanitära ändamål. 

– Fortsatt och skärpt exportförbud som riktas mot flygbränsle och andra varor såsom kvantdatorer och avancerade halvledare, avancerad elektronik, programvara, känsliga maskiner och transportutrustning.  

– Nya importförbud som avser produkter som trä, cement, gödselmedel, fisk och skaldjur samt alkoholhaltiga drycker.  

– En rad riktade ekonomiska åtgärder som syftar till att skärpa befintliga åtgärder. Förbud inom EU mot ryska företag att lämna anbud i offentliga upphandlingar i medlemsländerna, stopp för allt finansiellt stöd till ryska offentliga organ och mot försäljning av sedlar och överlåtbara värdepapper av officiella europeiska valutor till Ryssland och Belarus. 

Andra initiativ EU har implementerat är att allokera finansieringsmedel till medlemsländer för att ta emot ukrainska flyktingar. EU antog den 12 april en lagstiftningsakt som gör det möjligt för medlemsländerna att få sammanlagt 3,5 miljarder euro beroende av tillströmningen av flyktingar från Ukraina. Lagstiftningsakten syftar till att minska belastningen på medlemsländernas offentliga budgetar så att de bättre kan hantera flyktingtillströmningen. 

Sveregs webbinarium om situationen i Ukraina 

Den 6 maj bjuder North Sweden tillsammans med nätverket för de svenska regionkontoren, Svereg, in till ett webbinarium om situationen i Ukraina och EU:s flyktinghantering. Talare är Åsa Webber, chef för kabinettet hos den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson med ansvar för migrationsfrågorna i EU. Fokus kommer vara på flyktingsituationen och hur den hanteras av EU med konsekvenser för Sveriges kommuner, städer och regioner. 

Ett exempel på engagemang från norra Sverige för solidaritet till det ukrainska folket 

Börje Brandt, fritidsledare i Skellefteå, har kontaktat North Sweden och berättat att han kopplar upp sig digitalt varje fredag mot ungdomscenter i Ukraina tillsammans med andra ungdomsaktiva runtom i världen. Detta för att hjälpa och stötta fritids- och ungdomsledare i deras arbete med ungdomar och barn i Ukraina. 

- Ungdomscentren i Ukraina har blivit en mottagningsplats för internflyktingar efter invasionen av Ryssland. Där behoven av förnödenheter ökar varje dag, sade Börje Brandt. 

Det huvudsakliga målet med initiativet är att ge moralisk support till fritids- och ungdomsledare i Ukraina. Ledarna får prata ut om händelser som inträffat under veckan, där någon lyssnar på dem och ger dem stöd. Därutöver fungerar det som en plattform för dem att förmedla ukrainska ungdomscenters största behov. Det senaste arbetet innefattar att sammanställa en lista över psykologer och kuratorer i Europa med språkkunskaper i ukrainska så att de kan stödja, avlasta och hjälpa fritids- och ungdomsledare i Ukraina genom deras dagliga arbete med unga flyktingar.  

För att få mer information och delta i fredagsmötena, kontakta Börje Brandt via borje.brandt@skelleftea.se 

Läs North Swedens nyhet om sammanhållningsinsatser för ukrainare och EU-samordning av flyktingar här 

Läs North Swedens nyhet om ReK:s digitala information- och supporthubb här 

Läs mer om femte sanktionspaket här 

Läs mer om EU:s finansiering för flyktingmottagande här 

Läs mer om Sveregs webbinarium här. 

/Emilia Zetterlund 

27 Apr 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information