Europeiska regionkommitténs initiativ för stöd till regioner och kommuner i mottagandet av ukrainska flyktingar

Den 30 mars lanserade Europeiska regionkommitténs (ReK) en digital information- och supporthubb som ett initiativ och stöd för europeiska regioner och städer som kommer att ta emot ukrainska medborgare som flyr landet till följd av Rysslands invasion av landet.

Europeiska regionkommitténs (ReK) information- och supporthubb för europeiska regioner och städer som kommer att ta emot ukrainska medborgare ska erbjuda stöd såsom information om rättigheter, fonder och påverkansarbete. Syftet med hubben är att underlätta för EU:s lokala och regionala myndigheter och deras arbete med flyktingar från Ukraina. Information- och supporthubben viktigaste funktion är att matcha behov och erbjudanden om stöd från EU:s regioner och städer.

ReK uppmanar lokala och regionala myndigheter i EU som är villiga att erbjuda stöd, eller är en myndighet som är behov av stöd, att kontakta: SupportUkraine@cor.europa.eu.

Sedan tidigare är ukrainska städer beviljade hedersmedlemskap i ReK men nu har också ReK antagit en solidaritetsförklaring utformad av arbetsgruppen för Ukraina. Solidaritetsförklaringen beskriver ett åtagande från ReK:s organisation gentemot Ukrainas lokala ledare som kämpar för europeiska värderingar och europeisk demokrati.

Ukrainas representation i Bryssel

Samtidigt som hubben lanserades har ReK jobbat för att mobilisera en ukrainsk representation i Bryssel för att hjälpa lokala och regionala myndigheter i Ukraina. ReK:s ukrainska arbetsgrupp är samordnare och uppmanar myndigheter, representationer eller medlemsländer att tillhandahålla boende kostnadsfritt fram till hösten 2022 för en eller två representanter från Ukraina. ReK framhåller att detta är ett erbjudande och ett initiativ från ReK som inte bottnar i en begäran från Ukraina.

ReK:s arbetsgrupp för Ukraina

Arbetsgruppen för Ukraina inrättades 2015 av ReK, på begäran från Ukraina då en decentraliseringsreform inleddes i landet. Arbetsgruppens syfte är att fördjupa bilaterala förbindelser och tillhandahålla både politiskt och tekniskt stöd för ukrainska partners.

Läs om information- och supporthubben här.

Läs om arbetsgruppen för Ukraina här.

/Emilia Zetterlund

11 Apr 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information