North Sweden på plats under heldag om EU:s regionalpolitik i Stockholm

North Sweden på plats i Stockholm när Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samlade regionalt utvecklingsansvariga från hela Sverige den 21 februari, för att tillsammans med Regeringskansliet och EU-kommissionen inleda diskussioner på hemmaplan om hur EU:s sammanhållningspolitik bör utvecklas inför nästa programperiod 2027–2034. Knappt har den nya programperioden hunnit inledas innan diskussionerna inför nästa nu påbörjas, igen.

Heldag om EU:s regionalpolitik med alla svenska regioner

Regeringens pågående utredning om hanteringen av EU-finansiering genom de så kallade strukturfondspartnerskapen, stod i fokus då de regionalt utvecklingsansvariga, tillsammans med bland annat North Sweden, fick möjlighet att ge inspel till utredare Per Johansson utifrån sina erfarenheter av sammanhållningspolitikens utformning och genomförande i Sverige

Även EU-kommissionens representation i Sverige, samt Regeringskansliet och det nya landsbygds- och infrastrukturdepartementet presenterade sina perspektiv på EU:s sammanhållningspolitik. Sist, men inte minst, gjorde EU-kontoren genom Mikael Janson, North Sweden, och Sven Kastö, South Sweden Småland, Blekinge Halland, en spaning kring den pågående debatten i EU och vikten av regional mobilisering för regional utveckling.

En av slutsatserna var att regionala analyser och strategier nu behöver utvecklas ytterligare i nära samspel mellan regioner, nationell nivå och EU för att dels påvisa igen vilka mervärden sammanhållningspolitiken skapar, men också strategiskt säkerställa att utvecklings- och tillväxtarbetet med nästa generations regionalfonder blir så bra som möjligt.

EU:s struktur- och investeringsmedel medel har över tid spelat en betydande roll för utvecklingen i norra Sverige, och kommer med största sannolikhet att göra det även fortsättningsvis. Men det kräver betydligt mer regionalt inflytande och regional anpassning till regionernas olika förutsättningar.

Nu börjar förberedelserna för nästa programperiod igen

Diskussionerna fortsätter nu på Brysselarenan med ett antal aktiviteter under våren. Den 20-21 juni planeras bland annat en uppföljningskonferens av de svenska regionkontoren i Bryssel om diskussionerna som redan går höga kring EU:s framtida regionalstöd. Håll utkik i vårt kalendarium och nyhetsbrev.

Läs mer om EU-kommissionens reflektionsgrupp här.

Läs mer om EU:s sammanhållningspolitik här.

Läs mer om Europaforums utvärdering av programmeringsarbetet här.

Läs mer om statens utredning av sammanhållningspolitiken här

01 Mar 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information