Perspektiv från norra Sverige lyftes under EU:s vecka för regioner och städer 2023

Under den Europeiska veckan för regioner och städer 2023 deltog North Swedens praktikant Julia Bergsten under evenemanget Citizen’s dialogue, en medborgardialog med EU-kommissionär för regional- och stadspolitik, Elisa Ferreira. Samtalen under dialogen kretsade kring att bevara och attrahera talanger för regional tillväxt där Julia lyfte utmaningar och möjligheter för norra Sverige.

Ett utav de officiella EU-sessionerna under Europeiska vecka för regioner och städer 2023 var Citizen’s dialogue. Syftet med Citizen’s dialouge var att lyssna in på unga EU medborgares perspekti på kompetensflykt och avfolkning. En panel med åtta unga EU-medborgare samtalade med EU-kommissionär för regional- och stadspolitik, Elisa Ferreira inför en publik på över 500 personer, det sändes även online. Julia Bergsten, praktikant på North Sweden, var en av de utvalda deltagarna under dialogen och lyfte speciellt utmaningar och perspektiv från norra Sverige.  

De medverkande var indelade i två olika grupper, de som hade valt att stanna och de som har valt att lämna, som från egna erfarenheter pratade om utmaningarna kring att locka, men även behålla talanger inom periferiområden.   

Norra Sverige behöver inte bara behålla arbetskraft utan även attrahera ny  

Julia framhävde hur brist på prioriteringar kring infrastruktur i regionerna i norra Sverige gör det svårt att ta sig runt inom regionerna såväl som till resten av Sverige och EU. Ett annat perspektiv som lyftes av Julia var bilden av det europeiska Arktis, som norra Sveriges regioner är en del av. Ofta är bilden av livet inom det europeiska Arktis baserad på förutfattade meningar och inte verkligheten. Den bild som ofta kommuniceras framställer inte europeiska Arktiskt som ett attraktivt ställe att bo på, vilket inte är till hjälp för att locka nya invånare och arbetskraft till regionerna, menade Julia. Julia lyfte att det är av vikt för regional, nationell och EU nivå att kommunicera en bredare bild av livet i europeiska Arktis för att attrahera människor till dessa regioner.  

 Julia lyfte utöver problematiken med utflyttning även problematiken med att attrahera nya människor, vilket är av essentiell vikt för utvecklingen i norra Sveriges regioner. 

 –Medan min region brottas med demografiska utmaningar växer behovet av kompetens och arbetskraft snabbt på grund av den gröna omställningen i norra Sverige. Det gör att det inte skulle räcka med att bara behålla människor, de behöver också locka fler människor från övriga Sverige, EU och världen. 

Många av perspektiven som lyftes av andra deltagare riktade in sig på svårigheterna med att behålla egna invånare och talanger inom regionerna på grund av låga löner och underutvecklade samhällen. Utmaningar som till stor del skiljer sig från norra Sveriges utmaningar. En gemensam nämnare var brist på investeringar i unga personer och incitament för att få unga arbetstagare att stanna i regionen.  

EU-kommissionären svarade därefter på medborgarnas berättelser och diskuterade framtiden för medborgarna och dess regioner såväl som EU:s regionalpolitik.  

Kolla på videoinspelning av dialogen här

Läs om North Swedens workshop under Europeiska veckan för regioner och städer 2023 här

Läs nätverket Northern Sparsely Populated Areas position om kompetensflykt här

20 Okt 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information