North Sweden välkomnar nya medarbetaren Max Englund

I slutet av mars fick North Sweden förstärkning till kontoret i Bryssel. Max kommer främst att arbeta med sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, men kommer även att följa policyutvecklingen kopplad till kompetensförsörjning och samhällsomvandling.

Max är född och uppvuxen i Umeå men kommer senast från Östersund och Tillväxtverket där han arbetat som projektrådgivare med genomförandet av regionalfonden i Övre Norrland. Dessförinnan har han arbetat på Region Västerbotten med projektfinansiering samt på SKR med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. 

- Jag är glad över den här möjligheten att fortsätta jobba med utvecklingsfrågor men denna gång genom att agera för norra Sveriges intressen på EU-arenan. Det känns både hedrande och spännande, särskilt för att det är mycket som händer just nu i hemmaregionerna men också i omvärlden med ökande spänningar där Europa är pressat på flera områden. 

Max har, förutom sin erfarenhet av arbete med regionala utvecklingsfrågor, en kandidatexamen i Europastudier vid Lunds universitet samt en masterexamen i statsvetenskap vid Uppsala universitet med inriktning mot internationella relationer. 

- Jag hoppas och tror att mina erfarenheter från arbete med regional utveckling och finansieringsfrågor ska komma till nytta för förståelsen av hur policyutvecklingen på EU-arenan sedan kan se ut när den ska implementeras på lokal och regional nivå. 

Vi hälsar Max varmt välkommen till North Sweden European Office! 

Läs mer om regionalpolitiken här 

Hitta Max och övriga medarbetares kontaktuppgifter här 

10 Apr 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information