EU kan komma att garantera lån vid infrastrukturprojekt

Kommissionen har föreslagit för första gången att den Europeiska unionen skall garantera delar av skulder gällande gränsöverskridande transport och infrastrukturs projekt. Detta för att stimulera privata investeringar i så kallade transeuropeiska nätverksprojekt. Förslaget följer en efterfrågan av det Europeiska rådet i december 2003 och måste först godkännas av medlemsstaternas finansministrar innan det kan bli aktuellt. Kommissionens föreslår att garantin består av 1 miljard euro som är tillräckligt för att täcka upp till skulder på 20 miljarder euro och skall finansieras inom ramen för det förslagna nya TEN programmet för 2007-2013.

Garantin kommer att hjälpa till att mobilisera nationella regeringar samt privata investerare att investera i infrastruktur vilket är strategiskt viktigt för den Europeiska ekonomin menar Kommissionären för ekonomi och monetära frågor Joaquín Almunia. Transportnätverk fungerar som en katalysator för tillväxt och sysselsättning i unionen och kommer att reducera affärsverksamhets kostnader uttalade kommissionens vice president Jacques Barrot som även ansvarar för transportpolitiken.

/Helena

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information