Sveriges prioriteringar angående TEN-T till EU-kommissionen

TEN-T står för TransEuropean Networks - Transport, och är EU:s nätverk för transportkorridorer. Stora resurser satsas på transportkorridorer och sammanhängande nät som anses gynna hela EU. TEN-T innefattar vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar (kust- och inlands-).

Den svenska regeringen har under året skickat in en lista till EU-kommissionen över Sveriges prioriteringar av projekt inför framtida TEN-T-finansiering (2007-2013). Se länkarna nedan. För första gången finns transportkorridoren längs norrlandskusten med, d.v.s. den så kallade Botniska korridoren (bl.a. Botniabanan och Norrbotniabanan), och även den Norra axeln (bl.a. Haparanda-banan). Hur EU-kommissionen ställer sig till prioriteringarna är ännu oklart. Dock får det ur norrländsk synvinkel ses som glädjande att båda korridorer erkänns som prioriterade nationellt.

Under länkarna nedan finns även mer information om TEN-T.

/ES

EU:s sidor om TEN-T
Karta över hittills prioriterade transportkorridorer
Svenska prioriteringar
Bilaga

31 Aug 2006 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information