Revideringen av TEN-T fortgår

Kommissionen har fått ca 300 svar på konsultationen. Norra Sveriges intressen stöddes bl a via svar från Europa Forum Norra Sverige, Handelskammaren Norrbotten, LKAB, Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten samt via deltagande i CPMRs Östersjökommissions konsultationssvar. Kommissionens har för avsikt att publicera en sammanställning av svaren i juli och i oktober/november 2009 ordnas "TEN-T Days" för detaljerade diskussioner och analys av konsultationen.

Europaparlamentet antog en resolution i april och EU:s transportministrar antog rådsslutsatser på sitt möte 11-12 juni i Bryssel.   Rådet uppmanar bl a Kommissionen att publicera en reviderad version av TEN-T riktlinjerna under 2010. Både Europaparlamentet och rådet förespråkar ett mer sammanhängande och integrerat nätverk med intermodala lösningar.

/Anna Utsi

Läs grönboken på Kommissionens webbplats

Läs Europaparlamentets resolution

Läs Rådets slutsatser

En Grönbok är Kommissionens diskussionsdokument inför kommande lagstiftning.
TEN-T står för Trans-European Network for Transport.

23 Jun 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information