EU-kommissionen öppnar kundtjänst för sjömotorvägar

Ett supportcenter har lanserats för att hjälpa sökande till sjöfartsmotorvägar under Marco Polo-programmet och det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Detta sköts i samarbete med genomförandeorganet av TEN-T (TEN-T EA) och det verkställande kontoret för konkurrens och innovation (EACI).

Siim Kallas, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär för transport, välkomnar initiativet därför att det underlättar ansökningsprocessen. Han ser det även som ytterligare ett steg mot ett effektivare och miljövänligare transportsystem.

Förutom genom Marco Polo och TEN-T så kan sjöfartsmotorvägar få stöd från andra källor, så som nationella bidrag, den Europeiska investeringsbanken, strukturfonder, the European Neighbourhood and Partnership Instrument och Instrument för stöd inför anslutningen.

Kundtjänsten hjälper till med att hitta möjliga lösningar till finansiering av projekt och även förberedande av bidragsapplikationer till TEN-T och Marco Polo II-programmen.

Kundtjänstens hemsida är på www.mos-helpdesk.eu

För frågor angående tjänsten, kontakta ec-mos-helpdesk@ec.europa.eu

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

/Niklas Hjelm Smith

15 Feb 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information