Fortsatt debatt om svavel

Finlands trafikminister Anu Vehviläinen träffade EU:s nyutnämnda kommissionär för transportfrågor Siim Kallas i samband med ett inofficiellt ministermöte den 12 februari i La Coruña i Spanien. Vehviläinen förde fram sin oro beträffande tillgången på lågsvavligt bränsle och kostnadsbelastningen för näringslivet.

En färsk utredning från EU-kommissionen om raffinaderikapaciteten stöder Vehviläinens oro för tillgången på lågsvavligt bränsle. Vehviläinen föreslog för Kallas att EU borde vidta åtgärder gentemot IMO för att få tilläggstid med att ta i bruk begränsningarna.

Två riksdagsledamöter från Västernorrland har tagit upp svavelfrågan med svenska regeringen. Bertil Kjellberg (m) har ställt tre skriftliga frågor angående svavel till miljöministern, näringsministern och infrastrukturministern. Den 12 februari debatterades svavelfrågan av infrastrukturminister Åsa Torstensson och Hans Stenberg (s), styrelseordförande i Sundsvalls Hamn. Torstensson vidhåller att regeringen inväntar EU-kommissionens konsekvensanalys.

Läs pressmeddelandet från finska regeringen

Läs protokollet från Åsa Torstenssons och Hans Stenbergs debatt

Läs Bertil Kjellbergs fråga om kostnadseffektiv miljöpolitik till Andreas Carlgren

Läs Bertil Kjellbergs fråga om svavelhalten i marint bränsle och den inre marknaden till Maud Olofsson

Läs Bertil Kjellbergs fråga om konsekvensutredning för nya svavelhalten i marint bränsle till Åsa Torstensson

/AG

24 Feb 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information