TEN-T dagarna 2011

111130 Mårten TEN-TEU-kommissionen, ledamöter av Europaparlamentet, koordinatorer för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), ministrar och andra representanter och intressenter träffades under två dagar, 29-30 november 2011, i Antwerpen för att diskutera och börja förbereda för det nya TEN-T-ramverket och de finansieringsinstrument som föreslagits av EU-kommissionen den 19 oktober 2011 i TEN-T-riktlinjerna och i förordningen om Fonden för ett sammankopplat Europa.

Mårten Edberg från Region Västerbotten och Hans Dunder från Sundsvalls kommun samt Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanan, som fanns på plats i Antwerpen, tillsammans med projektledare för flera transnationella transportprojekt som finansieras av Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet, fick tillfälle till enskilt samtal med Jean-Eric Paquet, EU-kommissionen DG Mobility and Transport.

Gruppen, vars projekt har satt gröna transportkorridorer i fokus som en åtgärd för att kombinera optimerad prestanda av multimodala värdeskedjor med hållbar regional tillväxt och territoriell sammanhållning, erbjöd sitt stöd till EU-kommissionen för att underlätta genomförande av Gröna transportnätet och förklarade sig redo att arrangera och delta i arbetsmöten tillägnad denna fråga. Paquet välkomnade initiativet och uppmanade gruppen att fortsätta samtalen med handläggare på EU-kommissionen för vidare reflektioner och diskussioner.

Under rundabordssamtalen om de nya riktlinjerna för transeuropeiska transportnät och stomnät medverkade Mårten Edberg med en intervention under programpunkten "Stomnätets slutförande senast 2030: Utmaningar och åtaganden". Mårten uttryckte sin uppskattning för den öppna dialog man har haft med EU-kommissionen, Europaparlamentet och EG-tjänstemän och att den Bottniska korridoren ingår i förslaget.

Mårten framförde sitt perspektiv på vissa utmaningar att ta itu med när det gäller genomförandet av TEN-T vad det gäller den nationella och regionala infrastrukturplaneringen som måste gå hand i hand med TEN-T-prioriteringar, och pekade på problematiken kring infrastrukturinvesteringen som i Sverige finansieras från varje års budget istället för att fördela medlen på en gång med lån. Mårten avslutade med vikten av att övertyga medborgarna i Europa att även om vi har en ekonomisk kris, så måste vi göra investeringar i transportinfrastruktur. Annars kommer situationen att förvärras, för medborgarna, för industrin och för miljön.

Mårtens anförande finner du här

Ytterligare information om TEN-T dagarna finns här

/MM

30 Nov 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information