Viktigt EU beslut: Region Västerbotten får uppdrag att leda utvecklingen av Skandinaviens miljövänliga transporter

Projektet ska arbeta för nya intelligenta transportlösningar och effektiva logistiska kedjor som ska göra det lättare och mer exakt att både transportera gods och att resa mellan länderna i Botniska korridoren.
- Tillsammans ska vi utveckla botniska korridoren till att bli ett av norra Europas viktigaste godstransportstråk säger Erik Bergkvist som också är ordförande för CPMR:s Östersjökommission som består av regioner runt Östersjön.

EU-beslutet innebär att Region Västerbotten blir projektägare för ett mycket stort och viktigt transportprojekt med 29 partner från fem länder som syftar till att utveckla Botniska korridoren som ett grönt, transportstråk där olika transportmedel förstärker varandra till en väl fungerande helhet.

Av den totala budgeten på cirka 4,8 miljoner Euro medfinansierar Östersjöprogrammet cirka 3,2 miljoner Euro.

Förutom Region Västerbotten (lead partner) ingår bland annat Länsstyrelsen Norrbotten, Umeå kommun, Sundsvalls kommun, Region Jämtland och Norrtåg. En stor mängd associerade partners deltar också (totalt 58 st), t.ex LKAB, Boliden, Volvo m.fl. 

Region Västerbotten kommer nu att leda arbetet, där det viktigaste i närtid är att se till att projektet och dess olika arbetspaket, ska komma igång så fort som möjligt. Tre rekryteringar ska också genomföras av Region Västerbotten; projektledare, kommunikatör och ekonom.

Projektet löper från nu fram till den sista juni 2014. Efter semesterperioden kommer alla partners att träffas för att sätta agendan och resurserna för genomförandet av de olika arbetspaketen i projektet.

Läs mer om BGLC-projektet

/MJ

14 Jun 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information