BK-möte i Bryssel

120118 BK-möte3Mellan 12-13 januari var Olle Tiderman, svensk projektledare för Botniska korridoren, och Pentti Hämäläinen, Finlands motsvarighet, på besök i Bryssel.

Temat för de två intensiva dagarna var förstås den Botniska korridoren vilket innebar en rad möten hos representanter för tyska transportkorridorer, Generaldirektoratet för Transport och rörlighet, Europaparlamentariker och deras assistenter samt Ferrmed, en lobbyorganisation för tåginvesteringar i Europa.  Besöket i Bryssel avslutades hos North Sweden där diskussionerna handlade om hur arbetet kring den Botniska korridoren ska fortsätta under året. Det hela avrundades med gemensamt samkväm där, bland annat, företrädare från EU-kommissionen deltog.

/Hanna Högberg och Joel Larsson

18 Jan 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information