EU-tjänsteman på besök i Umeå

Jose Anselmo, Generaldirektoratet för transport och rörlighet, besökte Vasa och Umeå under tre intensiva dagar den 3-5 juli som Kvarkenrådet bjöd in till i samarbete med Brysselkontoren West Finland och North Sweden. En delegation bestående av politiker och tjänsteman samt industriföreträdare deltog under besöket och informerade om kvarkensamarbetet och vikten av att upprätthålla en fungerande kvarkenförbindelse. EU-tjänsteman med infrastruktur och Motorways of the Sea som ansvarsområde, fick en grundlig genomgång, bland annat om vad EU-inträdet betytt för regionen och Kvarkentrafikens roll i EU-transportsystemen. Under besöket fick även Vasa och Umeå råd om vilka av EU:s infrastrukturstöd som passar Kvarkentrafiken bäst.

kvarken webb_redigerad-1

José Anselmo fick även tillfälle att göra ett studiebesök på Nordic Logistic Center (NLC) Terminal i Umeå som North Sweden var med och arrangerade. Med ny järnväg, ny kombiterminal, ny logistikpark, ny ringled och utbyggd hamn stärker Umeå sin roll som nod i det nordiska transportsystemet med hela norra Skandinavien som målområde. 

Läs mer om Kvarkenrådet på deras hemsida.

Läs mer om NLC här.

Fakta om Kvarkenrådet
Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Fin
land samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.

 

För mer information kontakta Mona Mansour.   

/MM

09 Jul 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information