Norrbotniabanegruppen (NBBG) med anledning av regeringens uttalande

Förra veckan meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt i en intervju i Västerbottensnytt att Norrbotniabanan inte finns med i infrastrukturplanen för de närmaste tolv åren. I Sveriges radios lördagsintervju svarade finansminister Anders Borg bl a följande på frågan om Norra Sverige kommer att få en förlängning av Botniabanan.

"..Det finns ett antal tågprojekt som ligger före i pipelinen tex. …Ostkuststräckningen upp mot Sundsvall där lite dubbelspår är nödvändiga. Nu gör vi också förstärkningar på Malmbanan, vilket också är väldigt nödvändiga. Det finns en massa andra saker vi måste titta på under de närmaste åren. Vi tar ju ett nytt infrabeslut om fyra år men nu har vi gått från 20 miljarder till 30 miljarder…"

Norrbotniabanegruppen välkomnar alla järnvägssatsningar, men med tanke på att det inte har investerats i järnväg under 40-, 50-, 60-, 70- och 80-talet finns det ett stort behov av investeringar i järnväg och man måste våga satsa och bygga på flera ställen samtidigt, och även att regeringen följer upp sin konstruktiva syn på att få in hela stråket Botniska korridoren med sin nordliga länk och koppling mellan Sverige och Finland enligt de målsättningarna i EU-kommissionens förslag för det kommande TEN-T.

 Lyssna på ekots lördagsintervju med Anders Borg här

Mona Mansour2

/Mona Mansour

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour
Telefon: +32 (0)2 282 18 28
Mobil (Belgien): +32 (0)475 77 39 63

12 Sep 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information