Sveriges svar på EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser

Pressmeddelande
2 oktober 2013
Näringsdepartementet

EU-kommissionen presenterade i juli månad ett utkast till riktlinjer för driftsstöd till flygplatser och flygbolag. Kommissionens förslag innebär att stöd från staten, en region eller en kommun i normalfallet endast kommer vara tillåtet under en övergångsperiod på upp till tio år.

Regeringen har i dag framfört Sveriges officiella synpunkter på kommissionens förslag. Regeringen hyser oro för att de föreslagna riktlinjerna inte tar hänsyn till de särskilda omständigheter som råder för de regionala flygplatserna i Sverige.

- Regeringen tycker att det är viktigt att EU-kommissionen tar hänsyn till de omständigheter som är specifika för Sverige med stora avstånd, gles befolkning och ibland brist på alternativa kommunikationer, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

De regionala flygplatserna i Sverige fyller en viktig funktion i transportsystemet genom att erbjuda snabba och effektiva inrikes person- och godstransporter. De bidrar till att skapa en ökad tillgänglighet, arbetstillfällen och därmed tillväxt i alla delar av landet.

Kommissionens tidplan är att dessa riktlinjer ska träda i kraft i början av 2014.

Kontakt: Niklas Gillström, pressekreterare hos Catharina Elmsäter-Svärd

Pressmeddelandet

/Mona Mansour

02 Okt 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information