CEF infodagar

SAVE THE DATE 

Den 9-10 oktober anordnas CEF infodag för 2014 års ansökningsomgång. EU-kommissionen och INEA ger under informationsdagen praktisk information för förberedelse av ansökningar samt presenterar prioriteringarna för den första ansökningsomgången av CEF Transport inom ramen för det nya programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa 2014-2020. CEF ger unionsfinansiering till projekt av gemensamt intresse inom infrastrukturområdena transport, energi och telekommunikationer för att påskynda investeringar i de transeuropeiska näten och för att utnyttja potentiella synergier.

Plats: Charlemagne, Rue de la Loi 170 i Bryssel. 

Anmälan till transportinformationsdagarna har nu stängt men för att ställa sig i kö till evenemanget kan man skicka mail till inea-communication@ec.europa.eu och skriv "waiting list" i ämnesraden. Evenemanget kommer även att sändas via webb-stream.

Läs mer under denna länk.

/Mona Mansour

 

27 Aug 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information