Seminarium förnybar energi och hållbara transporter

Den 15 juni medarrangerar North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på temat "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth" på Goetheinstitutet i Bryssel.

Under förra året antogs EU:s klimatmål inför 2030, vilka bland annat berör omställningen till grön energiproduktion och gröna transporter. Vad innebär detta för Östersjöregionen och Norra Sverige? Vilka är de viktigaste utmaningarna och hur kan vi tackla dem? iBSG kommer att presentera strategier och konkreta exempel på genomförandet från regioner runt Östersjön, med fokus på flaskhalsar och smarta lösningar inom sektorerna för förnybar energi och hållbara transporter. Ett flertal projekt som berör Norrbotten och Västerbotten kommer att presenteras; Malmporten Luleå, BioGac samt  Midway Alignment. 

I anslutning till seminariet ordnas också ett projektcafé. Avsikten är att skapa en mötesplats för olika projekt från Östersjöområdet för att kunna visa upp och berätta om det man arbetar med och vad man uppnått så här långt med möjligheter för seminariedeltagarna att lära sig mer om det som pågår och planeras. Seminariet avslutas med iBSG:s årliga sommarmottagning.

Läs mer om seminariet samt ta del av agenda och information om anmälan.

För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden European Office.

13 Maj 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information