Norrbottens logistikråd

Vid Norrbottens logistikrådsmöte på Ferruform i Luleå den 9 februari 2016 medverkade Mona Mansour från North Sweden European Office, och Per Eriksson från Expertcenter/statistikenheten, Trafikverket, på inbjudan av Norrbottens Handelskammaren för att informera om sina respektive verksamheter.

Den 9 februari 2016 samlades Norrbottens Logistikråd för sedvanligt logistikrådsmöte. Norrbottens Logistikråd bildades 2012 som ett led i att främja, stärka och samordna logistiken i Norrbotten. Logistikrådet är en träffpunkt för Norrbottens tyngre aktörer inom området, och består av logistikansvariga från Norrbottens mest framträdande industrier med stort behov av godstransporter och höga krav på välfungerande och tillförlitliga transporter. Rådet består av Billerud Karlsborg AB, Ferruform AB, Gestamp Hardtech AB, LKAB, Polarbröd AB, SCA Munksund AB, Setra Group AB, Smurfit Group AB, SSAB, Stenvalls Trä AB, Älvsbyhus AB. Dessa industrier står för en väsentlig del av hela Sveriges transportvolymer. 

 Alla   

Norrbottens logistikråd samt inbjudna talare

North Sweden European Office och Trafikverket var inbjudna för dialog med Rådet. Mona Mansour informerade om North Swedens påverkansarbete i Bryssel och arbetssätt och lyfte särskilt fram området transportpolitik och EU:s initiativ TEN-T och CEF, och berörde pågående arbete för att synliggöra norra Sveriges position som ledande gruv- och skogsregion i EU. Per Eriksson riktade särskild fokus på att tillgången på statistik och andra uppgifter behöver förbättras och efterlyste närmare samarbete i att etablera former med industrin för bättre insamling av statistik av godsflöden. 

Mona M    

Mona Mansour, North Sweden European Office

Logstikrådsmötet hölls på Scania Ferruform och inleddes med en rundvandring i produktionsanläggningen samt information om verksamheten. Scania Ferruform etablerades 1968 i Luleå och är ett fristående helägt dotterbolag till Scania. Företaget har ca 550 anställda och är Luleås största verkstadsindustri. Scania Ferruform är centrum för Scanias tillverkning av ramkomponenter i höghållfasta material. Kärnverksamheten är tillverkning av bakaxelbryggor, tvär- och sidobalkar samt stötfångare. Dessutom tillverkas specifika komponenter för Scanias bussar, däribland luftfjädringsbalkar. Ferruform har dagliga just in time leveranser av bakaxlar, sidobalkar, tvärbalkar, stötfångare och andra ramkomponenter till Scanias chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers.

Logistikrådsmötet arrangerades av Norrbottens Handelskammare som koordinerar logistikrådet. Ordförande för logistikrådet är Robert Forsberg på handelskammaren. Norrbottens Handelskammare är en ideell förening som ägs, styrs och finansieras av Norrbottniska företag. Handelskammaren arbetar med fokus på att förbättra förutsättningarna för affärer samt med opinionsbildning inom 3 fokusområden: Infrastruktur, Internationell handel och kompetens. Inom området Infrastruktur driver Norrbottens Handelskammare debatten för bättre infrastruktur i regionen och lyfter fram betydelsen av robusta transporter och ökad tillgänglighet i norra Sverige. Norrbottens Handelskammare verkar för Norrbotniabanans tillkomst, för ökade väginvesteringar, bättre flygförbindelser samt effektiv sjöfart. 

Läs mer om:

Norrbottens handelskammare

Scania Ferruform

Vårt Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionspapper om halvtidsutvärdering av genomförande av TEN-T och CEF samt finansiering av Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI även kallad Junckerplanen

/Mona Mansour

 

16 Feb 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information