Samråd reviderade kriterier för statsstöd till hamnar och flygplatser

EU-kommissionen har öppnat det andra samrådet angående statsstöd till hamnar och flygplatser. Det gäller den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) och det uppdaterade förslaget med reviderade kriterier för undantag av EU:s regler av statligt stöd. Förslaget syftar till att underlätta offentliga investeringar som kan skapa sysselsättning och tillväxt samtidigt som man bevarar konkurrensen.

I vanliga fall är statsstöd, med vilket avses allt offentligt stöd, förbjudet enligt EU:s fördrag, men inte om det statliga stödet bidrar till att uppnå vissa gemensamma mål inom EU. Genom att lägga till stöd för hamnar och flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) kommer medlemsländer inte behöva notifiera EU-kommissionen inför varje stödåtgärder på området vilket kommer minska de administrativ börda och kostnader samt göra genomförande av projekt snabbare menar EU-kommissionen.

Av alla statliga stödåtgärder implementeras idag ungefär 90 % under GBER (en årlig summa på ca 33 miljarder euro under år 2015). Medlemsländer som föranmält statliga stödåtgärder till EU-kommissionen har i och med GBER kraftigt minskat från 578 år 2013 till 192 år 2015. Det är baerat på detta som EU-kommissionen vill utvidga GBER till att även täcka investeringar i hamnar och flygplatser.

EU-kommissionens förslag innebär bland annat att investeringar genom statsstöd i hamnar under 100 miljoner euro inte kommer behöva meddelas i förväg till EU-kommissionen, även investeringar i små regionala flygplatser (mindre än 3 miljoner passagerare per år) kommer inte behöva meddelas i förväg. Ytterligare förenklingar kommer ges till väldigt små investeringar i hamnar (under 5 miljoner euro för kusthamnar och 2 miljoner euro för inlandshamnar) samt stöd till väldigt små flygplatser (mindre än 150 000 passagerare per år).

Detta är det andra offentliga samrådet. Det första offentliga samrådet hölls under våren 2016. För att läsa mer om detta samrådet samt inlämnade synpunkter på det första samrådets inkomna svar läs mer här

För mer information kontakta:
Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, ansvarig för området inre marknad och statsstöd samt transportpolitik.

18 Okt 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information