Sverige fortsatt topp-rankad inom transport i EU

27 oktober presenterade EU-kommissionen EU:s resultattavla för transporter 2016 där medlemsländers prestationer sammanställs och rankas utefter 30 olika transportrelaterade kategorier. Sverige befinner sig på en andra plats, efter Nederländerna som toppar resultattavlan.

EU-kommissionen har tittat på 30 indikatorer som antal döda i trafiken, överträdelseförfaranden mot medlemslandet gällande transportfrågor, andel förnyelsebart bränsle, investeringar, infrastruktur och trafikstockningar.

Sverige i topp

Sverige hamnar i år på en andra plats, samma ranking som föregående året. Anledningen till Sveriges topplats är dess position som topp tre inom trafiksäkerhet, näst högsta andelen av förnyelsebar energi inom transportbränsle, samt är det land med fjärde bästa andelen nya bilar som använder sig av alternativa bränslen. Undersökning visar dock att konsumenterna har ett lågt förtroende för järnvägen och inte är nöjda med Sveriges transportmedel som drar ned det svenska betyget för transportkvalitén jämfört med EU:s generella snitt i kundnöjdhet. Att Sverige inte har någon höghastighetsräls drar även ner snittet.

Via resultattavlan kan du följa länders utveckling över tid och ska fungera som ett hjälpmedel för medlemsstaterna att se över vilka områden som behöver prioriteras i framtiden. Medlemsländerna rankas utefter deras placeringar, detta summeras och i resultattavlan ser vi ländernas totalplacering.

Utöver medlemsstaters prestationer kan även resultaten sorteras och jämföras utefter kategorier:

-       inre marknad

-       investeringar och infrastruktur

-       energiunion och innovation

-       människor/medborgare

Inom hela EU visas framsteg inom flera sektioner. Främst inom hållbara och miljövänliga transportsätt, EU-kommissionen visar även en ökning i kundnöjdhet och andelen arbetande kvinnor inom transportsektorn. Via Connecting Europe Facility (CEF) och EU-kommissionens investeringsplan för Europa genomförs många investeringar i Europas infrastruktur. Detta är stora och tidskrävande projekt, vilket gör det svårt att genomföra rättvisande mätningar i ett tidigt stadie – ändock uppmärksammas redan vissa resultat inom området menar EU-kommissionen.

Resultattavlan består utav data som sammanställts från olika offentliga källor.

 

Mer information hittar du här

Resultattavlan för transporter 2016

Läs mer om North Swedens tidigare nyhet om resultattavlan för transporter 2015

 

02 Nov 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information