TEN-T Days 2016

TEN-T dagarna, den årliga konferensen med fokus på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), går i år av stapeln den 20-22 juni i Rotterdam. Årets upplaga samlar aktörer som verkar för att leverera det effektiva transportnätet som EU behöver: ministrar, Europaparlamentsledamöter, EU-kommissionen, TEN-T samordnare, Europeiska Investeringsbanken (EIB), ministrar från EU:s grannländer och flera andra intressenter såsom projektansvariga och privata investerare.

Årets TEN-T Days kommer främst att fokusera på behovet av att öka investeringarna inom transportsektorn samt på utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), med särskilt fokus på stamnätskorridorerna, det Europeiska järnvägssignaleringssystemet (ERTMS) och sjömotorvägarna Motorways of the Sea (MoS).

Under konferensdagarna anordnas likaså:

- en dedikerad investerarkonferens för samtal om möjligheter att mobilisera ytterligare investeringar

- ett ministermöte om anslutning av TEN-T korridorerna med angränsande system i grannländerna

- ett seminarium om godskorridorerna och främjande av internationella godstransporter

En utställning av över 100 olika TEN-T, CEF, H2020 och Skift-to-Rail projekt och initiativ, som bidrar till den europeiska forskningen och infrastrukturen på transportområdet, kommer också att finnas på plats.

Sista dagen att anmäla sig är 10 juni.

Läs mer och anmäl dig till konferensen

För mer information kontakta: Mona Mansour, Senior Adviser EU Affairs, North Sweden European Office.

/ Michele Cicchetti

21 Mar 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information