Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för transport- och infrastrukturprojekt i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. 

En första ansökningsomgång inom CEF-Transport Blending Call öppnade under våren 2017 och erbjöd då en budget på EUR 1 miljard. Till den andra ansökningsgenomgången som äger rum fram till den 12 april är budgeten utökad genom ett tillägg på EUR 350 miljoner tack vare nyprioriterande ansökningsmål för utveckling av ny teknologi och innovation.

Delfinansiering istället för bidrag

Finansieringsansökan inom CEF Blending Call skall kombinera bidrag med andra finansieringskällor för att stärka projekt kring infrastruktur och transporter, bland annat från offentliga finansinstitut, privat sektor samt även Europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI. EFSI utgör kärnan i investeringsplanen för EU och används för att kraftsamla privata investeringar i EU-projekt som är underfinansierade.

Möjlighet att ansöka samt hur en ansökan går till

Nu finns det möjlighet att söka finansiering inom CEF Blending call med deadline den 12 april 2018. Tillgänglig budget är totalt EUR 350 miljoner som delas ut till projekt som valts ut av EU-kommissionen.

Ansökan ska göras utifrån ansökningshandlingar som finns på INEA:s hemsida. Om utlysningen kan tillämpas på ert arbete/ert projekt är det möjligt att förbereda en ansökan utifrån ert område som passar inom utlysningens ramar och angivna prioriteringar.  Denna ansökan ska även göras i anslutning med Finansdepartementet i Sverige för godkännande då projektet kretsar kring delade utgifter.

Ansökan skickas sedan in för utvärdering, detta moment planeras att sträcka sig fram till juli. EU-kommissionen meddelar sedan i september vilka projekt som har fått tillgång till det finansiella stödet för denna ansökningsperiod.

Kontakt:

Om ni har ytterligare funderingar kring ansökningen så kan ni kontakta Mona Mansour, Senior Advisor European Affairs på North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu

Ni hittar även mer information om den andra ansökningsgenomgången här.

Överskådlig information finns även i denna broschyr om ansökningsomgången.

Läs vår artikel om den första ansökningsgenomgången här.

/Andreas Andersson Kurdve

23 Feb 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information