Regeringens ger klartecken för NBB

Tidigare idag tillkännagav Tomas Eneroth Infrastrukturminister att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP)  kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

Regeringens besked innebär ett klartecken för att påbörja byggnationen av den första etappen av Norrbotniabanan på sträckan Umeå-Skellefteå som är 130 km lång. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås initialt för att bygga etappen Umeå-Skellefteå. Arbetet kommer att påbörjas under 2018. 

Map NBB

Norrbotniabanan - en ny kustjärnvägssträcka i Övre Norrland 

Beslutet från den svenska regeringen ger idag ett tydligt mandat till Trafikverket för att börja bygga Norrbotniabanan. Regeringen kommer att ansöka om EU-medfinansiering från CEF för hela Norrbotniabanan inklusive den andra etappen Skellefteå-Luleå. Detta arbete kommer att påbörjas i ett senare skede, meddelar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

En fulltutbyggd Norrbotniabanan medför positiva effekter för tillväxtmöjligheter såväl som för befolkningen i regionen.

Norra Botniabanan är en 270 km ny kustjärnvägssträcka i Övre Norrland dvs i Norrbotten och i Västerbotten. Norrbotniabanan ingår i stomnätet enligt TEN-T och CEF-förordningen för ett sammanlänkat Europa. 

Map all

Nationell transportplan (NTP) presenteras av den svenska regeringen i sin helhet inom kort.

In English

/Mona Mansour

01 Jun 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information