Experter ger råd om hantering av flygtrafik i Europa

Den 15 april mottog EU-kommissionen rekommendationer från vicemannagruppen inom flygsektorn angående framtida hantering av flygtrafiken i Europa. Vicemannagruppen är en expertgrupp som satts upp av EU-kommissionens DG MOVE för att se över de senaste händelserna inom Europeisk flygsektor och flygtrafik, lyssna till åsikterna hos större flygtrafikintressenter och komma fram till förslag på framtida riktning för hanteringen av flygtrafik inom Europa.

Under 2018 uppgick antalet flighter till över 11 miljoner i det europeiska nätet och förseningar per flight fördubblades jämfört med 2017. Enligt prognoser från ”Eurocontrol” – Europas flygnätverksförvaltning, kommer 1,5 miljoner plan i Europa inte kunna lyfta år 2040 på grund av kapacitetsbegränsningar, vilket i sin tur skulle betyda förseningar för 160 miljoner passagerare. Enligt expertgruppen beror förseningar på underinvesteringar i vissa Europeiska kontrollcenter, vilket påverkar hela det Europeiska flygnätet.  

(Bild: Report of the Wise Persons Group)

Rekommendationer

Rapporten från expertgruppen inkluderar 10 rekommendationer inom 4 områden för att göra hanteringssystemet av Europeisk flygtrafik mer effektivt, flexibelt och hållbart i framtiden. Dessa inkluderar vissa förändringar som experterna anser bör införas på kort sikt över de närmaste två åren, och de som behöver införas på lång sikt:

Lösningar på kort sikt:

  • Fortsätt med de omstruktureringsåtgärder för luftrummet, som granskats i en undersökning (Airspace Architecture Study) genomförd av nätverksförvaltningen (Eurocontrol) och SESARs gemensamma företag för att öka samarbetet över nationsgränserna och bättre utnyttja modern digital data, automation och kommunikationsteknik.
  • Påskynda processen av införandet av toppmodern teknik.
  • Expertgruppen stöder fullt ut de kortsiktiga åtgärder som inleds den 25 april för att minimera fördröjningarna för hanteringen av flygtrafikflöden, som nätverksförvaltningen arbetar med i luftfartssektorn.

Lösningar på lång sikt:

  • Öka nätverksförvaltningens roll i att säkerställa att alla flygledningsledare agerar i ett gemensamt europeiskt intresse
  • Förbättra kopplingen mellan kvalitén på flygtrafiktjänsten och priset som betalas av passagerare.. Ett exempel på detta är att organisationer som är först med att införa innovativa lösningar bör belönas.
  • Uppgradera flygledarnas roll med bättre tekniskt stöd och genom att förbättra synergier med militära flygledare.
  • Inrätta ett europeiskt (övre) luftrumssystem med ett gemensamt system för vägtullar för att stimulera användningen av kortaste sträckor och för att undvika förlängning av flygningar på grund av trängsel – något som även får en positiv effekt mot miljöförstöringar.

Nästa steg

Rekommendationerna kommer att diskuteras vidare med flygsektorns intressenter över de kommande månaderna. EU-kommissionen kommer att föreslå att flygtrafikhanteringsförseningar och de åtgärder som nu rekommenderas för att lösa situationen, ska tas upp av Ministerrådet för transports möte i juni. Den 12 juni arrangerar EU-kommissionen en högnivåkonferens tillsammans med det Finska ordförandeskapet för flygsektorn i syfte att se till att gemensamt komma överens om implementeringen av den framtida Europeiska hanteringen av flygtrafik.

För mer information

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs (Transport, Raw Materials, Internal Market) på North Sweden European Office. 

Läs mer

Vicemannagruppen överlämnar rekommendationer till EU-kommissionen
Rapporten från vicemannagruppen 
Eurocontrols prognoser om kapacitetsbegränsningar i flygtrafiken

/Clara Lundén

08 Maj 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information