Boka en symbolisk tågbiljett och stöd Norrbotniabanegruppens kampanj för Norrbotniabanan

Vill du synliggöra behovet av bra tågförbindelser i norra Sverige? Boka då en symbolisk tågbiljett genom Norrbotniabanegruppens opinionskampanj som syftar till att trycka på för att hela Norrbotniabanan prioriteras i nästa nationella transportplan.

Norrbotniabanan är en 27 mil planerad järnväg längs med Västerbotten och Norrbottens kust. I Sveriges nuvarande transportplan från 2018 ingår endast halva sträckan av banan där norra etappen mellan Skellefteå och Luleå inte finns med. Det försvårar EU:s mål om ett färdigställande av europeiska stomnätet för järnväg till 2030.  

Norrbotniagruppen är en partipolitisk obunden intressegrupp som startat en opinionskampanj eftersom de vill säkerställa att hela Norrbotniabanan byggsDe genomförde en liknande kampanj under 2017, vilket resulterade i att halva sträckan av Norbottniabanan kom med i den nuvarande nationella transportplanen.  Ett beslut om att öka utbyggningstakten av andra etappen mellan Skellefteå och Luleå är av stor vikt för såväl norra Sveriges tillväxt som EU:s gröna omställning. Genom att boka en symbolisk tågbiljett kan du tillsammans med andra visa på betydelsen av hela bananAlla bokningar kommer att lämnas över till Infrastrukturdepartementet som ett underlag inför att nästa nationella transportplan beslutas om 2022.  

Kampanjen pågår till och med 24 januari 2021. Läs mer och boka din symboliska biljett här. 

/Elin Johnson och Julia Hanson

09 Dec 2020 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information