EU-kommissionen föreslår ett europeiskt järnvägsår år 2021

EU-kommissionen har föreslagit att år 2021 ska bli ”Det Europeiska Järnvägsåret” för att belysa transportsektorn i EU:s gröna omställning och fokusera på de återstående utmaningarna för ett sammankopplat och gränsöverskridande europeiskt järnvägsområde.

Järnväg – en hållbar form av transport

Som ett av de mest hållbara och säkraste transportsätten, kommer järnvägen att spela en viktig roll i Europas framtida mobilitetssystem. Järnvägen är också det enda transportsättet som nästan kontinuerligt har minskat sina CO2-utsläpp sedan 1990, samtidigt som transportvolymerna ökade, enligt kommissionen.  

Varför 2021?

Kommissionen menar att Det Europeiska Järnvägsåret 2021 kommer att bidra till att öka takten i moderniseringen av järnvägen, vilket krävs för att göra det till ett mer populärt alternativ i jämförelse med mindre hållbara transporter. En serie evenemang, kampanjer och initiativ ska äga rum under 2021 för att lyfta järnvägen som ett hållbart, innovativt och säkert transportmedel.

2021 kommer också att vara det första året där reglerna som avtalats inom det fjärde järnvägspaketet, Fourth Railway Package, genomförs i hela EU. 2021 markerar också flera viktiga årsdagar för järnväg: 20-årsjubileet för det första järnvägspaketet i EU och 175-årsjubileet för den första järnvägsförbindelsen någonsin mellan två EU-huvudstäder, Paris och Bryssel.

Bakgrund till beslutet

11 december 2019 presenterade EU-kommissionen den Europeiska Gröna Given, the Green Deal, med målet att uppnå klimatneutralitet fram till 2050. Eftersom transport står för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser, kommer sektorn att spela en avgörande roll för att uppnå detta mål. Kommissionen har fastställt målet att minska EU:s utsläpp inom transport med 90% fram till 2050.

Som en del av den Gröna given arbetar Kommissionen för närvarande med en strategi för hållbar och smart mobilitet som kommer att hantera utsläpp från alla former av transport. Kommissionen anser att en betydande del av inlandsfrakten som idag transporteras på väg (idag 75% av all frakt) bör övergå till järnväg och vattenvägar.

Kommissionens förslag om att förklara 2021 som det europeiska järnvägsåret måste nu antas av Europaparlamentet och rådet. 

/Ozan Yücel

Du kan läsa pressmeddelandet från kommissionen, här.

Du kan läsa förslaget, här. 

En kort PDF om europeiska järnvägsåret 2021, hittar du här.

11 Mar 2020 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information