Header Webben

Europadagen 9 maj

Den 9 maj 2020 markerar 70-årsdagen för Schumandeklarationen som undertecknades fem år efter andra världskriget och lade grunden för Europeiska unionen. För att uppmärksamma Europadagen sänder EU-kommissionen i Sverige tre webbinarier på sin Facebook-sida den 8 maj med fokus på konsekvenserna av Coronapandemin och EU:s gemensamma insatser för att tackla dem.

EU-kommissionen i Sverige anordnar tre webbinarier digitalt där EU-kommissionens representation i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Regeringskansliet, Sveriges Kommuner och Regioner, Sieps och Kommerskollegium är organisatörer. Det övergripande temat är Coronapandemin och diskussioner kommer främst kretsa kring hur viruset påverkar den fria rörligheten, jobben i EU och hur medlemsländerna ska klara krisen.

På Europadagen lördag den 9 maj klockan 12:00 sänder kulturorganisationerna Europeana och Europe Nostra ett webbinarium för att fira kulturens och kulturarvets kraft för EU:s framtid. EU:s kommissionär för innovation, forskning och kultur Mariya Gabriel är en av de bekräftade talarna. Syftet är att uppmuntra europeiska ledare och medborgare att värdesätta kultur, kulturarv och utbildning som är väsentligt för Europas återhämtning och överlevnad i sviterna av Coronapandemin.

Bilden är tagen från hemsidan för EU-kommissionens svenska representation.

/Julia Hanson

Läs mer om hela programmet och alla talare här

Här kan du följa webbinarierna som startar klockan 13:30 fredag den 8 maj 

Läs mer om Schumandeklarationen här

Läs mer om webbinariumet den 9 maj på Europa Nostras hemsida

04 Maj 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information