EU:s ledare om Covid-19 som ökar i EU

Den 28 oktober presenterade EU-kommissionen en rad nya åtgärder som ska accelerera arbetet mot Covid-19 och stärka EU:s beredskap. När Europeiska rådet sammanträdde 29 oktober rådde enighet om att testning och spårning är avgörande för att stoppa pandemin. Såsom i många delar av Europa ökar restriktionerna i Bryssel varvid North Swedens fysiska aktiviteter avtagit helt till förmån för digitala evenemang.

Den 29 oktober presenterade EU-kommissionen ytterligare insatsåtgärder för att förstärka EU:s svar på uppkomsten av det ökade antalet Covid-19-fall i Europa. Generellt syftar åtgärderna till att bättre förstå virusets spridning och effektiviteten av EU:s insatser, öka välinriktad testning, stärka kontaktspårning, förbättra förberedelserna för vaccinationskampanjer och bibehålla tillgången till nödvändiga förnödenheter som vaccinationsutrustning. Åtgärderna syftar även till att skydda rörligheten för alla varor på den inre marknaden och underlättar säkra resor.

Den 29 oktober, då EU-ländernas ledare i Europeiska rådet sammanträdde för att diskutera behovet av att stärka gemensamma insatser, diskuterades även EU-kommissionens presenterade insatsåtgärder.För att reducera negativa effekter på den fria rörligheten och den inre marknaden diskuterade ledarna en gemensam strategi för testning och spårning. För att underlätta spårning var några exempel ett initiativ om interoperabilitet mellan appar och ett folkhälsoformulär för passagerare. Ledarna betonade den avgörande betydelsen av att det redan presenterade återhämtningspaketet genomförs utan ytterligare dröjsmål och det finns en förhoppning att det inom kort blir möjligt att besluta om dess genomförande.

Fyra huvudområden där samarbete om vacciner bör utvecklas lyftes även fram:

  • rättvis fördelning till medlemsländerna
  • kriterier för att fastställa prioriterade grupper
  • logistiska utmaningar och flaskhalsar
  • information om vaccin.

”Våra sjukhus och vårdpersonalen går återigen på knäna. Därför har många EU-länder meddelat att det blir nedstängningar och begränsningar. I svåra tider som dessa är sammanhållning och solidaritet viktigare än någonsin. Vi uppmanar alla européer att ta hand om sig själva och varandra.”

-Charles Michel, ordförande i Europeiska rådet.

För North Sweden innebär detta att kontorets arbete sker på distans i hög utsträckning med många digitala möten samt webbinarier. Kontorets medarbetare befinner sig i Sverige och i Bryssel. 

Läs mer om EU-kommissionens förnyade insatsåtgärder här. 

Läs mer om återhämtningsplanen för EU här. 

/Julia Hanson

02 Nov 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information