Tävla om EU:s hälsopris 2020

Arbetar din organisation med att främja ungas hälsa? Ansök då om EU-kommissionens hälsopris 2020 som syftar till att lyfta de organisationer och instanser i samhället som bidrar till en förbättrad hälsa för unga. Ansök senast den 29 april!

Om hälsopriset
EU:s hälsopris 2020 syftar till att lyfta städer, NGO:s och skolor som arbetar med att främja en hälsosam livsstil för unga i åldrarna 6–18 år eller för att ta fram eller förbättra vaccination för barn i åldrarna 0–18. EU-kommissionen vill genom hälsopriset belysa vilket viktigt arbete det innebär för samhället och hoppas öka medvetenheten om den viktiga roll som skolor, NGO:s och städer har för att stärka deltagande i demokrati och ett aktivt medborgarskap inom folkhälsa.
Prisets två kategorier att tävla om är vaccinationer eller en hälsosam livsstil. Tre initiativ per kategori kommer att väljas ut som vinnare med ett pris vardera. Vinnaren av förstaplatsen erhåller 50,000 euro i pris, därefter 30,000 euro och tredjeplatsen 20,000 euro.

Ansökan
NGO:s, skolor, förskolor, städerkan ansöka om EU:s Hälsopris 2020.

För att delta bör den ansökande organisationen vara, eller tidigare varit, delaktig i att stödja vaccination för barn i åldrarna 0–18 år eller stödja hälsosamma livsstilar för barn i åldrarna 6–18 år. Deltagande städer måste ha mer är 30, 000 invånare för att delta. Partnerskap tillåts men bara en ansökan får lämnas in från en grupp. Läs mer om ansökan, här.


Hälsoprisets uppställda kriterium är följande:

· Relevans – Är arbetet inom projektet relevant för objektiven i tävlingen, och handlar det om hälsosamma livsstilar eller vaccination?
· Effektivitet - Har projektet gjort eller har potential att göra skillnad inom de två kategorierna? Har projektet indikatorer för att utvärdera dess framgång?
· Överförbart projekt- Är projektet möjligt att återskapas i andra medlämsläder eller på EU- nivå? Det är viktigt att projekten visar på tydlig metodologi.
· Hållbarhet - Projektet ska kunna utökas utan att stora ytterligare investeringar måste göras
· Innovation och kreativitet - Projektet är innovativt eller drivs med en kreativ approach som tar i beaktning målgruppen, läroprocesser och hur projektets mål kan användas.
Deadline för ansökan är den 29 april klockan 11:00.

/ Signe Johansson

Läs mer om EU:s hälsopris, här.

25 Mar 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information