EU-insitutionerna utlyser 2022 till det europeiska ungdomsåret

Europaparlamentet och Europiska unionens råd nådde den 6 december en politisk överenskommelse att godta EU-kommissionens förslag om att utse år 2022 till det europeiska ungdomsåret. Nu väntas ett formellt antagande innan EU:s ungdomsår planeras att inledas i januari 2022 under det franska EU-ordförandeskapet.

Nästan varje år väljer Europeiska unionen att tillägna året till ett speciellt ämne för att öka medvetenheten och uppmuntra debatt och dialog inom och mellan medlemsländer om ämnet. År 2021 har varit europeiska järnvägsåret med syftet att lyfta fram fördelarna med järnväg som ett hållbart, smart och säkert transportmedel. North Sweden har arbetat aktivt under gångna året för att lyfta fram behovet av en välutvecklad järnvägsinfrastruktur i norra Sverige. 

EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, presenterade i sitt linjetal den 15 september att EU-kommissionen skulle förslå att år 2022 ska bli Europaåret för ungdomar och i oktober lämnades det formella förslaget in. Europaparlamentet och Europiska unionens råd (ministerrådet) nådde den 6 december en politisk överenskommelse att godta förslaget.  

För att främja, stödja och engagera ungdomar på alla nivåer ska Europeiska ungdomsåret eftersträva fyra mål enligt EU-institutionerna: 

  • Att förnya de positiva perspektiven för unga människor, med särskilt fokus på de negativa effekterna som Covid-19-pandemin hade på dem, samtidigt som man ska lyfta fram hur de gröna och digitala övergångarna och annan EU-politik erbjuder möjligheter för ungdomar och för samhället i stort. 
  • Stödja ungdomar, inklusive genom ungdomsarbete, särskilt ungdomar med sämre möjligheter, från missgynnade och olika bakgrunder eller tillhörande utsatta och marginaliserade grupper, att skaffa sig relevant kunskap och kompetens och på så sätt bli aktiva och engagerade medborgare. 
  • Stödja unga människor att skaffa sig en bättre förståelse för och aktivt främja de olika möjligheter som finns tillgängliga för dem, oavsett om det är från EU, nationell, regional eller lokal nivå, för att stödja deras personliga, sociala, ekonomiska och professionella utveckling. 
  • Integrering av ungdomspolitik inom alla relevanta EU-politikområden i linje med EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 för att uppmuntra att ett ungdomsperspektiv förs in i beslutsfattandet på alla nivåer. 

Det europeiska ungdomsåret är också tänkt att gå hand i hand med EU-programmet Next Generation EU (EU:s återhämtningsprogram) och vara kopplat till Konferensen om Europas framtid, där unga människor spelar en central roll för EU att påverka riktningen för unionens prioriteringar och politik.  

Nästa steg för det europeiska ungdomsåret 

Den politiska överenskommelse som uppnåtts av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och EU-kommissionen är nu föremål för formellt godkännande av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Det europeiska ungdomsåret planeras att inledas i januari 2022 under det franska ordförandeskapet.  

Hela aktivitetsprogrammet och ytterligare information kommer att göras tillgänglig på EU:s ungdomsportal. Det kan vara ett bra tillfälle för norra Sverige att engagera sig i ungdomsåret på Brysselarenan för att visa på de utmaningar norra Sverige har med att många unga lämnar regionen samt för att lyfta fram vikten av att ge unga rätt förutsättning för att stanna i norra Sverige och det europeiska Arktis. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.   

Hitta EU:s ungdomsportal här.  

Läs hela EU:s ungdomsstrategi för 2019–2027 här.   

Läs mer om Next Generation EU här.  

Läs mer om Konferensen om EU:s framtid här.   

/Maria Boström 

09 Dec 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information