HealthyLifestyle4All - EU:s nya kampanj för en inkluderande folkhälsa

EU-kommissionen har nu lanserat en tvåårig kampanj med syfte att främja en hälsosammare livsstil för alla EU-invånare. Verktygen för att uppnå en bättre folkhälsa kommer baseras i EU:s hälso- och livsmedelspolitik i kombination med främjandet av en aktiv livsstil. I samband med kommissionens kampanj är det möjligt för organisationer att lämna in egna åtaganden.

Den senaste Eurobarometerundersökningen visar på en allt mer osund livsstil bland européer. En hälsosam livsstil kan förebygga många sjukdomar som bland annat cancer, och är därför en viktig byggsten i kampen mot en bättre folkhälsa, skriver EU-kommissionen. HealthyLifestyle4All lanserades 24 september 2021 och har tre huvudmål för att uppnå detta. 

HealthyLifestyle4All:s tre huvudmål: 

  • Att öka medvetenhet över generationsgränserna om vikten av att ha en hälsosam livsstil. 
  • Att tillgången till idrott, fysisk aktivitet och en hälsosam kost underlättas, med betoning på vikten att nå ut till och involvera missgynnade grupper. 
  • Att främja en övergripande strategi som kopplar samman alla politikområden och sektorer som hanterar livsmedel, hälsa, välbefinnande och idrott. 

Åtgärderna som kommer nyttjas av kampanjen involverar flera parter - det civila samhället, icke-statliga organisationer, nationella, lokala och regionala myndigheter samt internationella organ. 

Åtaganden 

Det är möjligt för alla deltagande organisationer att lämna in ett åtagande med konkreta åtgärder. Bidragen ska bland annat ha som mål att skapa mervärde inom en av de tre ovannämnda målen, och ska vara initierat och implementerat (helt eller delvis) under perioden 2021-2023. Flera organisationer har redan lämnat in sina bidrag, bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) och Internationella fotbollsförbundet FIFA.  

I samband med det officiella öppnandet av kampanjen den 23 september, samtidigt som Europeiska sportveckan, öppnades även möjligheten att lämna in åtaganden. För att bidra med ett sådant går man in på kommissionens sporthemsida där intressenter lämnar sina bidrag. 

Kommissionen har flera hälsorelaterade åtaganden planerade under denna tvåårsperiod. Några av dessa är: 

-       Lansera EU:s mobilapp för cancerprevention 

-       Öka finansiering av Erasmus+, Horisont Europa och EU4Health 

-       Utveckla en databas över livsmedelsingredienser 

-       Skapa utmärkelsen #BeActive Across Generations Award 

/Lisa Berglund 

Läs mer om kampanjen HealthyLifestyle4All här 

Information om hur man lämnar ett bidrag samt anmälan av bidrag finns här

 

11 Okt 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information