Medborgarpanelerna inom ramen för Konferensen om EU:s framtid är i gång!

Den första av fyra medborgarpaneler kopplade till Konferensen om EU:s framtid gick nyligen av stapeln i Strasbourg där 200 slumpmässigt utvalda EU-medborgare med olika bakgrund diskuterade hur de vill att EU:s framtid ska se ut. Frågor som debatteras och formuleras vid medborgarpanelerna kommer ligga till grund för en rapport som ska följas upp i samarbete mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsländerna i Europeiska unionens råd.

Den första av fyra medborgarpaneler som ska organiseras kopplat till EU-kommissionens demokratiinitiativ Konferensen om EU:s framtid hölls i Strasbourg 17-19 september 2021. Konferensen samlar 800 EU-invånare med olika bakgrund under perioden september 2021 - januari 2022. Vid medborgarpanelerna bjuds 200 EU-medborgare in och urvalet är slumpmässigt baserat på ett antal faktorer för att representera hela EU:s demografi. Minst en tredjedel av alla deltagare är under 25. Paneldeltagarna delas upp i fyra grupper som diskuterar var sin ämnesfråga. De respektive grupperna möts totalt tre gånger för att diskutera och debattera följande fyra ämnen: 

  • En starkare ekonomi, social rättvisa, jobb/utbildning, ungdom, sport/digital omställning 
  • Europeisk demokrati/värden, rättsstatsprincipen , säkerhet 
  • Klimatförändringen, miljö/hälsa 
  • EU in världen/migration 

Den första paneldiskussionen för de respektive frågorna ägde rum i Strasbourg. Den andra kommer hållas online och den tredje i Dublin, Florens, Warszawa och Maastricht.  

Syftet med Konferensen om EU:s framtid  

När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade initiativet 2020 var det för att öka dialogen mellan EU:s institutioner och EU:s medborgare och samtidigt stärka den europeiska identiteten hos EU-invånarna. Von der Leyen menar tillsammans med Europaparlamentet att Konferensen om Europas framtid ger en central roll till medborgare att kunna vara med och utforma EU:s framtid. Medborgare kan också komma med egna idéer och presentera dem på en flerspråkig digital plattform, samt på flera event som organiseras både på EU-nivå och nationell nivå. 

Resultaten från konferensen ska sammanställas 2022 i rapport till EU-insitutionerna 

Medborgarnas rekommendationer som uppkommit vid de olika medborgarpanelerna kommer tillsammans presenteras och diskuteras i plenum där 20 av de 800 medborgarna kommer att delta tillsammans med representanter för EU:s institutioner, nationella parlament, civilsamhället och andra intressenter. När medborgarna har diskuterat klart och bestämt vilka idéer för framtiden de vill fokusera på är det dags för EU-kommissionen och Europaparlamentet att ta fram en rapport baserad på full konsensus som sedan i närtid ska följas upp av alla tre institutionerna, det vill säga också Europeiska unionens råd (medlemsländernas stats- och regeringschefer). 

Den andra panelen äger rum 24-26 september, den tredje 1-3 oktober och den sista 15-17 oktober 2021. Panelerna kommer också streamas live på konferensens digitala plattform på 24 språk.   

 /Lisa Berglund  

Läs mer här 

13 Okt 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information