Nominera någon till Paweł Adamowicz-priset för inkluderande demokratiarbete!

Europeiska Regionkommittén (ReK) tillsammans med International Cities of Refuge Network (ICORN) och staden Gdańsk, har öppnat upp ansökningsomgången för att ta emot nomineringar för 2021 års upplaga av borgmästaren Paweł Adamowiczs pris för mod och kompetens i främjandet av frihet, solidaritet och jämlikhet. Det är möjligt att lämna in nomineringar till och med den 15 september.

Nu är nomineringen för första upplagan av Paweł Adamowicz-priset öppen. Priset är ett initiativ taget av Europeiska Regionkommittén (ReK) och International Cities of Refuge Network (ICORN) samt staden Gdańsk för att uppmuntra till arbete för frihet, solidaritet och jämlikhet. ICORN är en internationell organisation med 75 städer och regioner i Europa som erbjuder en tillflyktsort för förföljda författare och konstnärer, främjar yttrandefrihet, försvarar demokratiska värderingar och främjar internationell solidaritet. 

Paweł Adamowicz- priset delas ut årligen till en stadsledare, medborgarledare eller organisation som arbetar på lokal eller regional nivå exempelvis med att främja frihet och solidaritet, jämlikhet och icke-diskriminering, såsom Adamowicz gjorde. 

Bakgrund 

Paweł Adamowicz var en medlem av Europeiska Regionkommittén som dog till följd av att han knivhöggs den 13 januari 2019 när han talade vid ett välgörenhetsevenemang. Adamowicz var engagerad i att främja EU:s grundläggande värderingar och hans död väckte en debatt i Polen om att förebygga våld, extremism, propaganda och intolerans vilket använts mot honom innan mordet. Efter Adamowicz död antog Regionkommittén, på initiativ av den polska delegationen, enhälligt en resolution den 7 februari 2019 som fördömde hat och alla slags hot mot politiska ledare. 

Nominera innan 15 september 

Priset som ämnar stätta de som bekämpar intolerans, hat och främlingsfientlighet kan föreslås av 15 medlemmar i ReK, ICORN-medlemsstäder eller regioner, samt inbjudna internationella organisationer med starkt engagemang och relevant expertis inom frågor som rör frihet, solidaritet och jämlikhet. Nominerade till priset kan komma från eller vara aktiva i vilket land som helst i världen. Det är möjligt att lämna in nomineringar till och med den 15 september 2021. Prisutdelningen äger rum i december. 

/Julia Hanson 

Läs mer om priset och dess nomineringsprocess här.

06 Jul 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information