Sverige toppar återigen EU:s jämställdhetsindex

Under EU:s jämställdhetsvecka i slutet av oktober presenterade Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) 2021 års jämställdhetsindex. Sverige toppar återigen listorna som det mest jämställda landet i EU med 83.9 av 100 maximala poäng, medan EU-snittet ligger på 68 poäng. Fokus i årets mätningar låg på hälsa.

Den 28 oktober presenterade Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) årets upplaga av EU:s jämställdhetsindex under en digital konferens som även var en del av avslutningen på EU:s jämställdhetsvecka. EIGE:s Jämställdhetsindex ämnar genom olika indikatorer mäta jämställdheten i unionen över tid och används bland annat som ett verktyg och underlag för beslutsfattande i EU. Varje år betygsätts EU och medlemsstaterna på en skala från 1 till 100. Ett land som får betyget 100 har uppnått full jämställdhet mellan kvinnor och män. I snitt får EU 68 poäng av 100 möjliga i jämställdhetsindexet, medan Sverige återigen intar förstaplats med sina 83,9 poäng, följt av Danmark och Nederländerna på andra- respektive tredjeplats. Längts ner på listan återfinns Grekland med 52.5 poäng. 

Årets index fokuserar på kopplingarna mellan hälsa och jämställdhet. Inom hälsokategorin ingår mätningar om hur kön påverkar kvinnors och mäns hälsa, och hur tillgången till hälsotjänster ser ut. Årets tema innebär också att EIGE tittat särskilt noga på mental, sexuell och reproduktiv hälsa samt på effekterna av Covid-19-pandemin. 

Sverige bäst i EU på jämställdhet 

Den 6:e upplagan av EU:s jämställdhetsindex väger även framstegen inom fem andra jämställdhetsdomäner utöver hälsa; arbete, pengar, kunskap, tid och makt samt en rad underdomäner. Inom fem av dessa sex områden är Sverige det mest jämställda landet. Med 94,6 poäng är Sveriges poäng högst inom området hälsa bland annat, och Sveriges poäng har förbättrats mest inom makt-domänen, framförallt inom underdomänen ekonomiskt beslutsfattande. Inom ekonomi däremot är Sverige placerad på 10 plats, framförallt beroende på icke-jämställda ekonomiska livssituationer mellan män och kvinnor och är också den enda kategorin där Sverige haft en minskning av poäng. Det finns även utrymme för förbättringar inom kunskapsområdet, inom underdomänen utbildningsnivå där landet rankas på fjärde plats. Sammanfattningsvis bevarar Sverige sin topplacering genom en stadig positiv utveckling, dock med mycket långsammare framsteg mot jämställdhet än många av de andra EU-länderna som sakta börjar närma sig. 

Läs mer om Sveriges mätningar här.

Hitta hela rapporten om jämställdhetsindexet för 2021 här.

/Maria Boström 

02 Nov 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information