EU-kommissionen föreslår att EU:s digitala covidbevis förlängs ett år

Den 3 februari föreslog EU-kommissionen att EU:s digitala covidbevis förlängs till och med 30 juni 2023. Kommissionen anser att viruset fortsatt är ett utbrett problem i Europa och att det är för tidigt att förutse konsekvenser vid fall av fler infektionstoppar eller nya virusvarianter under andra halvan av 2022.

Den 3 februari föreslog EU-kommissionen att EU:s digitala covidbevis förlängs till och med 30 juni 2023. EU-kommissionen har uppmanat Europaparlamentet och ministerrådet att ta beslut kring ett förslag om förlängning av EU:s digitala covidbevis så snart som möjligt för att säkerställa att en potentiell förlängningen kan träda i kraft innan den nuvarande förordningen löper ut. Det är enligt kommissionen för tidigt att säga hur pandemin kommer att utvecklas och vill därför förlänga användningen av EU:s gemensamma covidbevis som en säkerhetsåtgärd. Didier Reynders, EU-kommissionär för rättsliga frågor, menar att EU:s digitala covidbevis har visat sig vara ett effektivt verktyg för att underlätta ett säkert och öppet resande:

- Vi kan inte förutspå pandemins utveckling, men vi kan se till att invånarna kan fortsätta dra nytta av ett intyg som fungerar och som är godkänt var de än befinner sig, säger Didier Reynders.

Utöver förslaget om förlängt covidbevis till juni 2023 föreslår EU-kommissionen även följande:

  • Att inkludera högkvalitativa laboratoriebaserade antigentester bland de typer av tester för vilka ett testintyg kan utfärdas, i syfte göra tester mer lättillgängliga.
  • Att säkerställa att vaccinationsintygen innehåller det korrekta totala antalet doser som administreras. Detta ska åtgärda praktiska problem som uppstått för medborgare som tagit sina doser i olika länder.

Att se till att intyg kan utfärdas till personer som deltar i kliniska prövningar för vaccin mot Covid-19. Denna åtgärd syftar till att uppmuntra fortsatta studier av covid-19-vacciner.EU:s medlemsländer bestämmer själva om de vill fortsätta användningen av EU:s digitala covidbevis inom landet. EU-kommissionen uppmanar dock länder att unionens covidintyg fortsatt bör fungera som ett godkänt komplement även om medlemslandets inför ett eget inhemskt system samt att länder anpassar sina inhemska giltighetsperioder för resor till den giltighetsperiod som fastställts på EU-nivå.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande, här.

/Vilma Johansson

09 Feb 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information