Jokkmokk Arctic Talks om nya industrialiseringsvågen i norra Sverige

Den 3 februari livesändes Jokkmokk Arctic Talks, ett samhällspolitiskt evenemang i samarbete mellan Jokkmokks kommun, Vattenfall, Sparbanken Nord, Region Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet. Paneldeltagarna diskuterade viktiga utvecklingsfrågor för Norrbotten med fokus på utmaningar och möjligheter som kommer med de storskaliga gröna investeringarna som sker i regionen.

Jokkmokk Arctic Talks, arrangerades i år helt digitalt i samband med Jokkmokks marknad. Temat var de gigantiska investeringar som är på gång i norra Sverige och hur regionen ska bygga hållbara samhällen i en tid av extraordinär expansion och snabba förändringar. De nya etableringarna innebär fantastiska möjligheter – för medborgare, lokalsamhälle, regionerna och Sverige som land – men också en hel del utmaningar.

Vad händer med maktbalansen i Sverige när framtidens stora investerare riktar blicken mot landsbygden i norr istället för i storstäderna i söder? På vilka sätt ska vi tillsammans lösa de enorma kompetensbehov som uppstår? Dessa frågor debatterades av paneldeltagare från både privat och offentlig sektor under ledning av Karin Hübinette. Med via länk var arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark som själv har rötter i Norrbotten och Claes Nordmark, kommunalråd i Bodens kommun och ordförande i Norrbottens kommuner.

- Bodensare har längtat efter en ny tillväxtfas sedan 90-talet, då försvaret hade stora neddragningar och sjukhuset flyttade. Att den skulle bli såhär stor hade jag inte ens vågat drömma om, sade Claes Nordmark.

Paneldeltagarna diskuterade nyindustrialiseringen i norr, hur man kan utmana bilden av norra Sverige och få folk från bland annat södra Sverige att vilja flytta norrut. Pandemin har skapat nya förutsättningar för att bosätta sig utanför storstäderna, med goda möjligheter för hemarbete och en större längtan av att vara nära naturen. Regeringens samordnare för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, Peter Larsson, underströk att drivkrafterna för individer att ta jobb ser helt annorlunda ut idag. Nu handlar det om att ställa om städerna i norr till attraktiva orter att bosätta sig på.

- Var ska de som flyttar bo? Hur kommer man att trivas? Vad finns det för offentlig service? Dessa frågar är centrala ta itu med, sade Peter.

Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet, poängterade att vi befinner oss i början av nästa industriella revolution, en revolution som norra Sverige har möjlighet att gå i bräschen för. Ett av de största problemen för etablering av gröna investeringar som Pär ser är hur tillståndsprocesser i Sverige ser ut idag. Han beskrev dessa som ett nattsvart mörker.

- Processen för att få tillstånd är varken tillförlitlig eller transparent. Man vet inte hur länge det tar att få tillstånd. Tio år kan gå utan att få svar på frågan, ja eller nej. Allting överklagas in i absurdum, betonade Pär.

Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri, höll med Per om att tillståndsprocesserna måste skyndas på för att inte andra länder ska hinna före med etableringen av exempelvis batterifabriker.

- Vi ges fantastiska möjligheter men väldigt kort tid att ställa om. Bolagen pressar på och det uppstår konkurrens med andra batterifabriker som kanske hinner före, sade Peter.

Norra Sverige med i EU:s batteriallians och råvaruallians

Det byggs 40 nya batterifabriker i Europa. Pär Weihed lyfte att Norrlands så kallade USP, ”unique selling point” – den unika egenskapen som utmärker norra Sverige från dess konkurrenter – är att vi har hela värdekedjan här på plats. Det har man ingen annanstans i Europa. Om vi lyckas få hit arbetskraft har vi alla förutsättningar för att lyckas, förutsatt att vi får tillståndsprocesserna på plats, sade Pär.

För att stödja och påskynda den gröna och digitala omställningen i Europa behöver industrin säkra tillgången till enorma mängder mineraler och metaller, inte minst för batteritillverkning. Därför har EU under de senaste åren tagit initiativ till ett antal industriallianser för att utveckla europeiska värdekedjor, bland annat en allians för batterier och en för råvaror, i vilka företag från norra Sverige deltar i just för att man kan erbjuda allt från prospektering, utvinning och produktion till återvinning. Ylva Löwenborg, ordförande på Samforma som samlar regionala idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten, betonade vikten av att inkludera civilsamhället tidigt i etableringsprocessen. Hon lyfte fram att civilsamhället alltför ofta blir inbjudna att tycka till i processer när allt i princip är klart. För att processen ska bli verkligt hållbar behöver vi inkludera alla aspekter för hållbarhet, men också inkludera alla samhällets sektorer.

- Om vi ska lyckas med att få människor att flytta hit och stanna behöver vi skapa ett samhälle som välkomnar och tar emot, men också något som skapar ”livet mellan husen”. För det krävs sektorsöverskridande samverkan, samt att vi utmanar bilden av Norrland och den urbana normen. Där kan civilsamhället hjälpa till, underströk Ylva.

I paneldebatten deltog:

  • Eva Nordmark, Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
  • Pär Weihed, prorektor och professor, Luleå tekniska universitet
  • Peter Fellman, chefredaktör Dagens Industri
  • Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare etableringar norr
  • Ylva Löwenborg, ordförande Samforma
  • Claes Nordmark, kommunalråd Bodens kommun och ordförande i Norrbottens Kommuner
  • Olof Hernell, CDO, H2 Green Steel

Läs mer om paneldeltagarna på arrangörernas webbplats, här.

Läs North Swedens nyhet om projektet Visioner i norr med syfte att skapa attraktiva boendemiljöer i norra Sverige, här.

/Vilma Johansson

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information