Mer samarbete och bättre ledarskap behövs för kompetensförsörjningen i det europeiska Arktis

Den 13 juni anordnade Norrbottens Handelskammare och Business Oulu den fjärde och sista delen i webbinarieserien Attractive Arctic Europe. Representanter från rekryteringsföretag och industrier verksamma i regionerna, samt Europarlamentariker Erik Bergkvist samlades för att diskutera utmaningar med kompetensförsörjning. North Sweden modererade.

Attractive Arctic Europe är Norrbottens Handelskammare och Business Oulus webbinarieserie som varit i fyra delar under 2021 och 2022 om hur utvecklingen ska gå till när de nya gröna industrisatsningarna i norra Sverige, Finland och Norge ställer större krav på offentliga investeringar och strategier samt betydligt mer arbetskraft. Den fjärde och sista delen som hölls den 13 juni fokuserade på att hur mer samarbete kan bidra till att tillgodose kompetensbehoven i norra Sverige.  

Samarbeta istället för att tävla om talanger 

Den globala konkurrensen om kvalificerad arbetskraft har blivit allt tuffare vilket blivit tydligt för industrierna i norra Sverige, Finland och Norge. Moderator Robert Forsberg från Norrbottens Handelskammare menade att industri och offentlig sektor nu måste samarbeta för att attrahera talanger, istället för att kannibalisera på varandra. Annars riskerar regionerna att halka efter i den globala konkurrensen om talanger. 

Elina Koskela, direktör från rekryteringsföretaget Barona, lyfte upp några utmaningar med att locka global arbetskraft i den tuffa globala konkurrensen, som inte minst norra Sverige står inför:  

- Det måste vara smidigt att flytta dit tjänsten är belägen. Vi måste också locka anhöriga genom utbildning, fritidsaktiviteter och andra faktorer som gör en plats attraktiv. Integrationsarbetet inte minst, främst från samhällets sida, är en avgörande del, sade Elina Koskela. 

Norra Sverige vill behålla talanger 

Chana Svensson, VD för talangportalen Minddig i Luleå, presenterade deras arbete kring kompetensförsörjning. Svensson berättade att hon är övertygad om att förutsättningarna för att lyckas locka arbetskraft finns i Norrbotten och att den stora utmaningen nu är att behålla arbetskraften. Svenssons talade om sina egna erfarenheter som immigrant i Sverige och betonade att människor behöver starka anledningar till att stanna med ett socialt sammanhang att ansluta sig till. 

Anne Graf, chef för infrastrukturfrågor på H2 green steel, och Lars Kvadsheim, från Freyr Batteries, menade också att det behövs etableras en förståelse i hela samhället för hur man lockar och behåller arbetskraft. Graf poängterade nödvändigheten av att säkerställa flera alternativ till attraktiva arbeten och Kvadsheim betonade vikten av att lokala myndigheter visar hängivenhet och öppenhet gentemot ny arbetskraft, samt kan tillhandahålla samhällsinformation på engelska. 

Vikten av en plan och ett starkt ledarskap 

Det kommer att krävas stora insatser men framför allt ett bredare samarbete mellan fler samhällsfunktioner om norra Sverige ska lyckas locka och behålla talanger. Boris Sinik, från Globalization partners, kom därför med perspektivet att försöka sätta upp målet så att utmaningen låter överkomlig. Exempelvis att inte tala om 100 000 nya arbetare på en gång och istället tala om mindre delmål över en längre tid.  

Europaparlamentarikern Erik Bergkvist lade till att det kommer att krävas en genomtänkt plan och ett ordentligt ledarskap för att lyckas med den industriella omställningen. 

Läs om första delen i Attractive Arctic Europe här. 

Läs om andra delen i Attractive Arctic Europe här. 

Läs om tredje delen i Attractive Arctic Europe här. 

/Hanna Bergman 

20 Jun 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information